Beszámoló a helyi adóhatóság 2023. évi munkájáról:
Beszámoló a helyi adóhatóság 2023. évi munkájáról


Óvodai és bölcsődei beiratkozás 2024:

HIRDETMÉNY 2024
HIRDETMÉNY 2024

Óvodai felvétel iránti kérelem
Óvodai-felvétel-iránti-kérelem

Bölcsődei felvételi kérelem
Bölcsődei-felvételi-kérelem

Szülői nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz
Szülői-nyilatkozat-óvodai-beiratkozáshoz


Felhívás

Felhívás BENATI gyártmányú 308R002 típusú önjáró rakodógép értékesítésére

 Tiszakécske Város Önkormányzata (továbbiakban: Bérbeadó) nyilvános pályázatot hirdet a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő BENATI gyártmányú 308R002 típusú önjáró rakodógép értékesítésére. Az Ajánlattevők köre nem korlátozott.:

felhívás-gép-rövid


Felhívás 3 részből álló ipari csarnok részenkénti bérbeadására

Tiszakécske Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalást hirdet a Tiszakécske, Dózsa telepen, a tiszakécskei 8413/4 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanon, a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00007 számú, „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Tiszakécskén” megnevezésű pályázat keretében megvalósításra került három részre osztott üzemcsarnok A. és B. csarnokrészének ipari tevékenység céljára történő önállóan hasznosítható csarnokrészenkénti bérbeadására. A bérleti szerződés csarnokrészenként határozott időre kerül megkötésre a nyertes Ajánlattevővel, a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától számított 5 év időtartamra. Az ajánlattevők köre nem korlátozott.:

Felhívás bérbeadás IPARI CSARNOK_ rövidített (II. része) X. ütem


Rendezvényekről vezetett nyilvántartás


Helyi Esélyegyenlőségi Program:
HEP Tiszakécske 2023-2028


Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Piactér 828/1 hrsz. alatt található 47,22 m2 nagyságú üzlethelyiség kereskedelem, szolgáltatási tevékenység céljára történő bérbeadására 2024. február 01. napjától kezdődően 2029. január 31. napjáig terjedő időtartamra. A pályázók köre nem korlátozott.:
Piactér 828-1 palyazati-felhivas-rövid

Hirdetmény árverés eredményéről:
hridetmény árverés eredményéről

felügyeleti (megfigyelési) körzet:
Felügyeleti (megfigyelési) körzet


Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság határozata:
madárinfluenza


Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról:
PH-239-180-2023. 1. oldal
PH-239-180-2023. 2. oldal


Igénybejelentés közérdekű adat megismerése tárgyában

Nyilatkozat a megismerési költségek viselésérőlHirdetmény – 
Lakásrendelet véleményezése

 Tisztelt Érdekképviseleti Szervezetek!

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéséről szóló rendeletének megalkotása előtt ki kell kérnie a bérlők és a bérbeadók településen működő Érdekképviseleti Szervezetének véleményét.

A rendelet-tervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.

A rendelet-tervezet szövege itt érhető el:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és el…

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményezési határidő: 2023. június 5.

A véleményeket az alábbi e-mail címre várjuk: polh@tiszakecske.hu


Beszámoló a helyi adóhatóság 2022. évi munkájáról:
Beszámoló a helyi adóhatóság 2022. évi munkájáról


Nemzeti Földügyi Központ árverési hirdetmény:
árverési hirdetmény


Városi Óvodák és Bölcsőde 2023. évi nyitvatartási rendje:
Városi Óvodák és Bölcsőde 2023. évi nyitvatartási rendje

Óvodai és bölcsődei beiratkozás 2023:
Szülői nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz
Bölcsődei felvételi kérelem
Óvodai felvétel iránti kérelem
HIRDETMÉNY 2023


Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről és a megvásárlásukhoz nyújtott vételár-kedvezményről:
Tájékoztatás
Vételi ajánlat
Vagyonrendelet
Vételár-kedvezmény rendelet
Kivonat


Hirdetmény – Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésre vonatkozóan:
Hirdetmény_2022. IV. ütem

A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 20.  paragrafusa alapján:
PH-142-190-2022

A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 20.  paragrafusa alapján:
PH-142-185-2022

Hirdetmény – A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 20. paragrafusa alapján:
hirdetmény (2)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának közleménye:
DOK_20220913155742

Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata:
Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Hirdetmény:
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról:
DOK_20220617112615

Beszámoló a 2021. évi helyi adóztatási tevékenységről:
Beszámoló a 2021. évi helyi adóztatási tevékenységről

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának Hirdetménye:
DOK_20220422125934

Különleges madárvédelmi terület fenntartási terve:
20220309131051-hudi10004-jaszkarajenoi-pusztak-fenntartasi-terv-egyeztetes-6ijpnumh
kapcsolódó tájékoztatás:
Tájékoztatás

Városi Óvodák és Bölcsőde 2022. évi nyitvatartási rendje:
Városi Óvodák és Bölcsőde 2022. évi nyitvatartási rendje

Óvodai és bölcsődei beiratkozás 2022:
HIRDETMÉNY 2022
Óvodai felvétel iránti kérelem
Bölcsődei felvételi kérelem
Szülői nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz

Felhívás 3 részből álló ipari csarnok részenkénti bérbeadására:
Felhívás bérbeadás_rövidített (1)

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról II:
hirdetmény (1)

Hirdetmény osztatlan közös tulajdon felszámolásáról:
hirdetmény

Madárinfluenza vírus elleni védekezéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatás:
nebih_madarinfluenza_informativ_palakat_A3_2021_small
nebih_madarinfluenza_informativ_palakat_A3_2021_BW
madarinfluenza_allitsuk meg palakat_1_A3_bw_2021
ÉFHÁT-301_2021
madarinfluenza_allitsuk meg palakat_1_A3_2021

Hirdetmény:
hirdetmény

Hirdetmény:
DOK_20210512094727

Az E-On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye villamos hálózatok környezetének tisztántartásáról:
EON felhívás

Határozat óvodai felvételi körzethatárokról:
Határozat_óvodai felvételi körzethatárok

KSH tájékoztató lakossági adatgyűjtésről:
Bács-Kiskun-51

Tájékoztató bölcsődei és óvodai beiratkozásról:
HIRDETMÉNY2021

Hirdetmény:
DOK_20210317113653

Tájékoztató a gépjárműadóval és a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változásokról:
Tájékoztató gépjárműadóval és helyi iparűzési adóval kapcsolatosan 2021

ügyészségi hirdetmény:
Ügyészség

tájékoztató földi szúnyoggyérítésről:
DOC000 (1)

2020. július 01. napjától újrakezdi tevékenységét a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve.(ütemterv):
DOC012

Óvodai felvétel iránti kérelem:
Óvodai felvétel iránti kérelem

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat álláspályázatra jelentkezőknek:
Hozzájárulás_adatkezeléshez_Álláspályázatra_jelentkezők_minta (002) (1)

Sertéstartók figyelmébe – közlemény:
DOC163

Tájékoztató a helyi választási iroda elérhetőségeiről és információs szolgáltatásról:
TÁJÉKOZTATÓ elérhetőségekről(1)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásról:
DOC583

A Központi Statisztikai Hivatal Tiszakécske településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata szerint:
TÁJÉKOZTATÁS KSH

Tájékoztató beiskolázási körzetekről:
e_Körzetekről_2019_2020

Tiszakécske Város Önkormányzata, ipari csarnok építése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény:
DOC175

Tiszakécske Tűzoltóság kiegészítő munkálatok:
felhivas 10.01.
„Tiszakécske Tűzoltóság – kiegészítő munkálatok” – közbeszerzési dokumentumok:
KD (Tűzoltóság) – EKR

Tiszakécske Város Önkormányzata, Vizes élőhelyek rehabilitációja és természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat:
DOC936

Helyi Esélyegyenlőségi Program:
DOC857

Tájékoztató a szennyvíz csatorna hálózat bővítéséről. (Tiszabög – Kerekdomb):
TÁJÉKOZTATÓ

Általános iskolai beiratkozásról:
20180314075352

Az Agro Ferax Kft. légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedélye (határozat):
DOC690

Az Agro Ferax Kft. légszennyező pontforrásokra vonatkozó működési engedélykérelme:
DOC523

OVF és KÖTIVIZIG, Tiszakécske, Tisza jobb parti töltésének fejlesztése – előzetes vizsgálati eljárás:
DOC518

Módosított közbeszerzési dokumentumok (,,Vállalkozási szerződés Tiszakécske Tűzoltóság tetőterének beépítésére):
KD – tűzoltóság_11.21

Módosított ajánlattételi felhívás (,,Vállalkozási szerződés Tiszakécske Tűzoltóság tetőterének beépítésére):
AF – tűzoltóság_11.21

Ajánlattételi felhívás(,,Vállalkozási szerződés Tiszakécske tűzoltóság épülete tetőterének beépítésére”):
Ajánlattételi felhívás_Tiszakécske Tűzoltóság_11.14

,,Vállalkozási szerződés Tiszakécske tűzoltóság épülete tetőterének beépítésére”- közbeszerzési dokumentumok:
Közbeszerzési Dokumentumok_Tiszakécske Tűzoltóság_11.14

Baromfitelep létesítése céljából építményekre, épületekre építési engedély iránti kérelem:
Epitesugyi_hatosagi_hirdetmeny-1

„Vállalkozási szerződés a Tiszakécske Polgármesteri Hivatal épület bővítésére” – közbeszerzési dokumentumok:
KD polgármesteri hivatal bővítés 10.04

Ajánlattételi felhívás – polgármesteri hivatal bővítése:
Ajánlattételi felhívás polg. hiv. 10.04

A közlemény tárgya: a Hungerit Zrt. Tiszakécske kacsatelep létesítése – vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárás:
DOC279

Felhívás – veszettség elleni védekezés:
DOC280

A Hechinger Hungary Elektronikai Kft. Tiszakécske Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen lévő P9 és P10 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság -védelmi  létesítési engedély:
DOC220

Jegyzőkönyv a Béke úti Óvoda bontásához kapcsolódóan:
bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív
Nyilatkozat

Ajánlattételi felhívás – polgármesteri hivatal bővítése:
AF polg. hiv. bővítése Tiszakécske 07.27

Vállalkozási szerződés a Béke úti Óvoda felújítására:
KD óvoda Tiszakécsk 07.27

Tájékoztatás ivóvíz- és szennyvízbekötés díjának változásáról:
DOC828

Az E.ON felhívása villamos hálózatok környezetének tisztán tartására:
Felhívás EON(1)

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Tiszakécske, Kocsér IV. dűlő 1. villamos energia ellátása – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat:
DOC630
DOC631
DOC632
DOC633

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származásának és piacokon, vásárokon, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítás ellenőrzéséről:
Tájékoztatás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról:
minta közlemény

112803-1-8/2017. sz. határozat, zajkibocsátási határérték megállapítása:
DOC446

Építésügyi hatósági hirdetmény
Az ügy tárgya: építési engedély sportcsarnokra a tiszakécskei 3641/42. hrsz.-ú ingatlanon
A kérelmező ügyfél neve: Tiszakécske Város Sportegyesülete
Epitesugyi_hatosagi_hirdetmeny.pdf-1

Tájékoztató a központi címregiszterről és címkezelésről:
TÁJÉKOZTATÓ
Címnyilvántartás_változások

Felhívás a veszettség elleni védekezésről:
doc368
doc370

Tájékoztató a vadászterület kijelölő határozatok jogerőre emelkedéséről ÚJ:
vadászterület2

Tájékoztató a vadászterület kijelölő határozatok jogerőre emelkedéséről:
vadászterület

A Balogh Tészta Zrt. és az RST 2OOO KFT hirdetménye:
közérdekű T.kécske Balogh Tészta

Lomtalanítási időpontok:
Lomtalanítás újságba

Pályázati felhívás, Szent Imre tér 6., vendéglátás céljára:
Riviéra pályázat rövid

Szelektív hulladék gyűjtési időpontok 2016. II. félév:
Szelektív szállítási időpontok

Tájékoztató lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtés:
tájékoztató1

Tájékoztató az illegális hulladék elhelyezéséről:
illegális hulladékelhelyezés

Tájékoztató Tiszakécske város területén vállalkozásoknál keletkező kommunális hulladék gyűjtéséről:
NHKV változás_illeg hull

Jogszabályi keretek összefoglalása az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0109 azonosítószámú
„Tiszakécske Város Önkormányzatának területi együttműködési projektje”című projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan:
ÁROP jgsz_mária-1

Általános iskolai beiratkozás 2016:
közlemény_tanköt_2016

Integrált Településfejlesztési Stratégia (frissítve 2015.09.25.):
ITS_DA_Tiszakecske_Megalapozo_vizsgalat_vegleges
ITS_DA_Tiszakecske_Strategia_vegleges

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felhívása:
Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztán tartására:
felh.villamos hálózat tisztántart

Építéshatósági ügyintézéshez szükséges nyomtatványok:
http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Egyeztető tárgyalás 2015.11.30.
Egyeztető tárgyalás 2015-11-30

Járási szintű esélyteremtő programterv:
Járási Esélyteremtő Programterv
sajtóközlemény

Helyi Esélyegyenlőségi Program:
Tiszakecske_eselyegyenl_segi_program_2013-v03 (1) (1)