Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ – Tiszakécskei családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakörbe:
óvodai és iskolai szoc. segítő pályázat (2)

Tiszakécske Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ intézményvezető pályázat ellátására:
ESZI vezetői pályázat


Pályázatok civil szervezeteknek:

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 14/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet Tiszakécske városban a civil szervezetek számára

dokumentumok:
Analitikus nyilvántartás
Jegyzék
Pályázati adatlap 2021
Közzétételi kérelem
Pályázati kiírás
Pályázó nyilatkozatai
Támogatási szerződés


Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről és a megvásárlásukhoz nyújtott vételár-kedvezményről:
tájékoztatás_építési telkek értékesítéséről

Tiszakécske Város Önkormányzatának Polgármestere a 475/2021. (V.20.) számú határozatában az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló 17/2014. (VIII.01.) önkormányzati rendelet alapján pályázat kiírása nélkül értékesíthető építési telkek kijelöléséről és azok vételárának meghatározásáról döntött:
4.2020 (V.20.) önkormányzati tulajdonú telkekhez nyújtott vételár-kedvezményről

475.2021 (V.20.) határozat

formanyomtatvány építési telkek vásárlásához:
formanyomtatvány építési telkek vásárlásához


Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Radnóti Miklós u. 2. szám alatt (hrsz.: 3234/81) található, 1061 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére.
Pályázati felhívás_3234-2 hrsz

Tiszakécske Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet a Tiszakécske, Béke u. 134. szám (hrsz.: 1891) alatt található, 68 m2 területű épület szikvíz gyártás céljára történő bérbeadására vonatkozóan:
Szódagyár palyazati felhivas_hosszú (68 m3)

Tiszakécske Város Polgármestere nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező tiszakécskei belterület 9228/2 hrsz-ú 3015 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére.:
Pályázati felhívás_9228_2 hrsz

Tiszakécske Város Önkormányzata 2021. évre is kiírja a Bursa Hungarica “A” és “B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
,,A” típusú pályázati kiírás:
doc03959020201002114035
,,B” típusú pályázati kiírás:
doc03958920201002113915

Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske, Erkel fasor 3. szám alatt (828/1/A. hrsz.-ú) található 63 m2 alapterületű üres üzlethelyiség kereskedelmi szolgáltatás céljára történő bérbeadására vonatkozóan 5 év időtartamra  2020. 10.22. napjától 2025.10.21. napjáig.
Piactéri-palyazati-felhivas-rövid (63 m2)

Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske piacterén (828/1/A. hrsz.-ú) található 23 m2 alapterületű üres üzlethelyiség kereskedelmi szolgáltatás céljára történő bérbeadására vonatkozóan 5 év időtartamra  2020. 10.21. napjától 2025.10.20. napjáig.
Piactéri-palyazati-felhivas-rövid (23 m2)

Tiszakécske Város Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Tiszakécske piacterén (828/1/A. hrsz.-ú) található 32 m2 alapterületű üres üzlethelyiség kereskedelmi szolgáltatás céljára történő bérbeadására vonatkozóan 5 év időtartamra  2020. 10.21. napjától 2025.10.20. napjáig.
Piactéri-palyazati-felhivas-rövid (32 m2)

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 14/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet Tiszakécske városban a civil szervezetek számára:
Pályázati kiírás

pályázati adatlap Tiszakécske városban működő civil szervezetek számára:
1függelék pályázati_adatlap
2függelék pályázónyilatkozatai
3függelékTámogatásiSzerződés
4függelékanalitikusnyilvántartás
5függelékjegyzék

közéleti kérelem:
kozzeteteli_kerelem

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat:
Hozzájárulás_adatkezeléshez_Álláspályázatra_jelentkezők_minta (002)

Tiszakécske Város Képviselő-testülete nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező tiszakécskei belterület 9228/2 hrsz.-ú 3015 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére:
Pályázati felhívás_9228_2 hrsz
Adatkezelési tájékoztató_pályázathoz kapcsolódó

,,Tiszakécske Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”:
honlapra

Pályázati adatlap Tiszakécske városban működő kulturális, művészeti tevékenységet folytató szervezetek (egyesületek, alapítványok, klubok vagy olyan egyéb jogi személyiséggel nem rendelkező, de a fent felsorolt tevékenységet folytató civil szerveződések) számára:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS kulturális_honlapra
pályázati_adatlap kult

Pályázati adatlap a  8/2004(III.23.) KR. számú rendeletben meghatározott sport célú támogatás igényléséhez:
PÁLYÁZATI KIÍRÁS sport_honlapra
pályázati_adatlap sport

pályázati felhívás szociális célú vételár-kedvezmény igénybevételével megvásárolható önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítésére:
pályázati felhívás honlapra

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása:

kosárlabda:
Jóváhagyó határozat_kosár 1819
SFP_kosár 1819
kosár hosszabbítást jóváhagyó határozat
kosár jóváhagyó határozat
kosár SFP piszkozat

hosszabbítást jóváhagyó határozat 2016/17 évad:
hosszabbitastjovahagyohatarozat_1508322129
sfp kérelem kosárlabda 201617
sfpkosárjováhagyóhatározat

kézilabda:
Kézilabda 2018-2019 TAO jóváhagyó határozat
Kézilabda 2018-2019 TAO módosítás jóváhagyó határozat
Kézilabda 2018-2019 TAO SFP piszkozat
FP kézi 2017-2018
jóváhagyó határozat 2017
2016_17 TVSE TAO kézilabda szakosztály
jóváhagyó határozat 2016-17
SFP-piszkozat[1]
sfp_kerelem_04276_20160429_1461914729

labdarúgás:
TVSE labdarúgás 2019_2020 sfp_kerelem_29614_20191219_1576739744
TVSE labdarúgás 2019_2020 sfpjovahagyohatarozat_1576744747
sfpjovahagyohatarozat_1544690893
SFP piszkozat
TVSE_Ajánlattételi felhívás_04.14
TVSE_Közbeszerzési dokumentumok_04.14
Módosított ajánlattételi felhívás_TVSE_04.24
Bontási jegyzőkönyv_0504
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
sfpmodositasjovahagyohatarozat_1523615377
SFP piszkozat_1718
sfp_kerelem_16614_20170502_14937487_1493748790
sfpjovahagyohatarozat_1511973928
sfp_kerelem_08614_20151210_1449745075
sfpcsaktargyijovahagyohatarozat_1450275186
sfptargyinelkulijovahagyohataro_1443422558

Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban, Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0109:
meghivo_tiszakecske_zárókonferencia
meghivo_tiszakecske_kerekasztal_1015
képek: ÁROP november 4
képek: ÁROP október 15

 TVSE kosárlabda:
módosított pályázati felhívás:
Módosított pályázati felhívás
pályázati felhívás:
Pályázati felhívás_05.31

TVSE sportpálya közbeszerzési anyag:
TVSE sportpálya közbesz anyag