Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Cím: 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.
Tel: 06-76/795-574
Fax: 06-76-998-352
E-mail: hatosagi.tiszakecske@bacs.gov.hu
E-mail: gyam.tiszakecske@bacs.gov.hu

Osztályvezető:

 • Válé Andrea – szabálysértési ügyek, honosítás (Tel: 76/795-579)

Ügyintézők:

 • Juhász Melinda – szociális szakügyintéző, települési ügysegéd (Tel: 76/795-577)
 • Bodorné Mohácsi Tímea – szociális szakügyintéző (Tel: 76/795-578)
 • Fábián Ida – szociális szakügyintéző (Tel: 76/896-420)
 • Matkovics-Gálfi Hedvig – gyámügyi szakügyintéző (Tel: 76/795-571)
 • Szabó Krisztina – gyámügyi szakügyintéző (Tel: 76/795-572)
 • Szabóné Bagi Erzsébet – gyámügyi szakügyintéző (Tel: 76/795-573)
 • Dr. Varga Erika – gyámügyi szakügyintéző (Tel: 76/795-573)
 • Jáhnerné Fekete Tímea – titkársági szakügyintéző (Tel: 76/795-576)
 • Kállai Péter – titkársági-igazgatási ügyintéző (Tel: 76/795-575)
 • Varga Ernőné Haludka Piroska – iktató és irattári ügyintéző (Tel: 76/795-574)
 • Terjéki Viktória – titkársági és igazgatási ügyintéző (Tel: 76/795-574)

Ügyfélfogadás:

Hétfő 8:00-16:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 13:00-16:00
Péntek 8:00-12:00

Illetékességi területe megegyezik a Tiszakécskei Járási Hivatal illetékességi területével.

FŐBB FELADATOK/TEVÉKENYSÉGEK:

 • Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)
 • Időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése
 • Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása
 • Közgyógyellátásra való jogosultság  megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése
 • Fokozott ápolást igénylő  személy részére ápolási díj és emelt összegű ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése
 • Eljárás általános szabálysértési  hatósági ügyekben
 • Hadkötelesekkel kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés
 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének minősítése
 • Állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem átvétele és továbbítása
 • Temető fenntartásával és üzemeltetésével, valamint a temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása
 • Szülői felügyeleti és kapcsolattartási ügyek intézése
 • Fiatalkorúak házasságkötése, örökbefogadás, családi jogállás feladatainak ellátása
 • A gyermekek családi jogállásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gyermektartásdíj megelőlegzése
 • Otthonteremtési támogatás
 • Gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gyámsági, gondnoksági feladatok ellátása
 • A gyermek és a gondnokság alatt álló személy vagyoni érdekvédelme
 • Családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartással kapcsolatos eljárásban

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 8/C. § szerint “(1) Az örökbefogadási ügyek elbírálásához szükséges iratok, valamint a hatósági, bírósági döntést tartalmazó közokiratok kivételével a gyámhatóság eltekinthet a nem magyar nyelvű irat hiteles magyar fordításának beszerzésétől, ha a gyámhatóság valmely ügyintézője az adott nyelvből államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Azon nyelvek listáját, amelyek esetében hiteles magyar fordítás nem szükséges, a gyámhatóság a honlapján közzéteszi.”

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályán ezen nyelvek listája:

 • angol
 • német