1. 5/1993.(IV.1.) Tiszakécske Város címeréről, zászlójáról 2/2000. (II.04.),
10/2004. (III.23.),
12/2012. (V.31.)
2. 18/2017. (X.26.) Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről 25/1996. (XI.21.), 23/2003. (XI.28.)
3. 10/1998.(IV.3.) Az állattartás helyi szabályozásáról 23/2001. (X.26.), 11/2004. (III.23.), 28/2005. (IX.29.)
4. 11/1998.(IV.30.) Közterülethasználat általános szabályairól
5. 21/2000.(VIII.18.) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel és saját elhatározásból megvalóusló magánerős út-, járda- és közműépítések szervezéséről 23/2008. (V.29.)
6. 22/2000.(VIII.18.) A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról
7. 6/2001.(III.30.) Parlagfű irtásáról 12/2012. (V.31.)
8. 16/2001.(V.30.) Zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 25/2008. (V.29.), 12/2012. (V.30.), 13/2013. (VII.09.), 4/2015. (II.26.)
9. 13/2016. (VI.30.) fás szárú növények védelméről és egyes allergizáló növények ültetésének tilalmáról
10. 3/2003.(II.8.) A helyi önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról
11. 26/2003.(XII.18.) A közművelődésről 30/2007. (XII.20.)
12. 8/2004.(III.23.) A sportról
13. 8/2014. (III.28.) Avar és kertihulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól
14. 13/2004.(II.23.) A szőlő- és gyümölcsfa, illetve egyéb fa – az ingatlan határától mért – telepítési távolságainak helyi szabályozásáról
15. 34/2004.(XI.26.) utcanév változás Fenyves
16. 31/2005.(X.26.) A közigazgatási hatósági eljárásban elektronikus ügyintézés
17. 4/2006.(III.31.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2/2008. (I.31.)
18. 9/2008.(III.27.) Utcanevek megváltoztatása
19. 3/2007.(II.22.) Köztemetők és temetkezés 9/2007. (IV.26.), 28/2007. (XII.20.), 1/2008. (I.28.), 18/2008. (IV.24.), 12/2012. (V.31.)
20. 24/2001.(X.26.) utcanév Vércse, Dongó
21. 22/2008.(V.29.) Oktatási és nevelési intézmények térítési díj meghatározásáról
22. 36/2008.(X.30.) utcanév elnevezés
23. 14/2006.(IX.29.) Utcanév megváltoztatása
24. 42/1999.(X.29.) Gépjármű várakozóhelyek biztosítása, megváltása
25. 12/2012.(V.31.) Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
26. 24/2013 (X.31.) Kiadások készpénzben történő teljesítéséről
27. 9/2013. (V.09.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
28. 4/2014. (II.28.) Közterület elnevezése, emlékmű, szobor és emléktábla állítás rendjéről
29. 13/2014. (V.30.) Városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
30. 14/2014. (VI.27.) Bölcsődei ellátás igénybevételéről
31. 15/2014 (VIII.01.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
32. 16/2014. (VIII.01.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
33. 17/2014 (VIII.01.) Tiszakécske Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról
34. 22/2014 (X.21.) A helyi önkormányzati képviselők, tanácsnok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 25/2014. (XII.01.)
35. 23/2014. (XI. 28.) Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2015. (II.02.)
36. 3/2015. (II.26.) A szociális támogatásokról
37. 18/2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
18/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
38. 19/2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
19/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
39. 20/2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
20/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
40. 21/2015.(X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
41. 22/2015.(X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
42. 4/2016. (III.31.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
4/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú telkekhez nyújtott szociális célú vételár- kedvezményről
43. 5/2016. (III.31.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
5/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
44. 6/2016. (III.31.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
6/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
45. 7/2016.(IV.28.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról
46. 12/2016. (VI. 14.) Az alapellátási körzetek megállapításáról
47. 22/2016. (XI.24.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a Holt-Tisza helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
48. 24/2016. (XII.15.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről
49. 8/2016.(IV.28.) Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
50. 25/2017. (XII.21.) Tiszakécske város településképének védelméről
51. 15/2017. (IX.28.) Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Tiszakécskei Városi Piac fenntartásáról
52. 8/2017. (V.25.) 2016. évi zárszámadás mellékletei
53. 8/2017. (V.25.) Önkormányzati rendelet a 2016. évi zárszámadásról
54. 10/2017. (V.25.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról
55. 22/2017. (XI.30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
56. hatályos rendeletek 2018 hatályos rendeletek 2018
57. Közbeszerzési Szabályzat Tiszakécske Közbeszerzési szabályzat
58. 2018. évi költségvetés 2018. évi költségvetés