1. 5 1993.(IV.1.)  Tiszakécske Város címeréről, zászlójáról 2/2000. (II.04.),
10/2004. (III.23.),
12/2012. (V.31.)
2. 18 2017. (X.26.)  Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről 25/1996. (XI.21.), 23/2003. (XI.28.)
3. 11 1998.(IV.30.) Közterülethasználat általános szabályairól
4. 21 2000.(VIII.18.)  A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel és saját elhatározásból megvalóusló magánerős út-, járda- és közműépítések szervezéséről 23/2008. (V.29.)
5. 22 2000.(VIII.18.)  A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról
6. 6 2001.(III.30.)  Parlagfű irtásáról 12/2012. (V.31.)
7. 16 2001.(V.30.)  Zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 25/2008. (V.29.), 12/2012. (V.30.), 13/2013. (VII.09.), 4/2015. (II.26.)
8. 13 2016. (VI.30.)  fás szárú növények védelméről és egyes allergizáló növények ültetésének tilalmáról
9. 3 2003.(II.8.)  A helyi önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról
10. 26/2003.(XII.18.) A közművelődésről 30/2007. (XII.20.)
11. 8 2004.(III.23.) A sportról
12. 8 2014. (III.28.)  Avar és kertihulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól
13. 13 2004.(II.23.)  A szőlő- és gyümölcsfa, illetve egyéb fa – az ingatlan határától mért – telepítési távolságainak helyi szabályozásáról
14. 34 2004.(XI.26.)  utcanév változás Fenyves
15. 31/2005.(X.26.) A közigazgatási hatósági eljárásban elektronikus ügyintézés
16. 4 2006.(III.31.)  Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2/2008. (I.31.)
17. 9 2008.(III.27.)  Utcanevek megváltoztatása
18. 3/2007.(II.22.) Köztemetők és temetkezés 9/2007. (IV.26.), 28/2007. (XII.20.), 1/2008. (I.28.), 18/2008. (IV.24.), 12/2012. (V.31.)
19. 24 2001.(X.26.)  utcanév Vércse, Dongó
20. 22 2008.(V.29.)  Oktatási és nevelési intézmények térítési díj meghatározásáról
21. 36 2008.(X.30.)  utcanév elnevezés
22.  14 2006.(IX.29.)  Utcanév megváltoztatása
23. 42/1999.(X.29.) Gépjármű várakozóhelyek biztosítása, megváltása
24. 12 2012.(V.31.)  Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
25. 24.2013 (X.31.)  Kiadások készpénzben történő teljesítéséről
26. 9 2013. (V.09.)  Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
27. 4 2014. (II.28.)  Közterület elnevezése, emlékmű, szobor és emléktábla állítás rendjéről
28. 13 2014. (V.30.)  Városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
29. 14 2014. (VI.27.)  Bölcsődei ellátás igénybevételéről
30. 15 2014 (VIII.01.)  A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
31. 16 2014. (VIII.01.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
32. 17 2014 (VIII.01.)  Tiszakécske Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról
33. 22 2014 (X.21.) A helyi önkormányzati képviselők, tanácsnok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 25/2014. (XII.01.)
34. 23 2014. (XI. 28.) Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2015. (II.02.)
35. 3 2015. (II.26.)  A szociális támogatásokról
36. 18 2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
18/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
37. 19 2015. (X.29.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
19/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
38. 20 2015. (X.29.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
20/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
39. 21 2015.(X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
40. 22 2015.(X.29.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
41. 4 2016. (III.31.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
4/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú telkekhez nyújtott szociális célú vételár- kedvezményről
42. 5 2016. (III.31.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
5/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
43. 6 2016. (III.31.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
6/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
44. 7 2016.(IV.28.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról
45. 12 2016. (VI. 14.)  Az alapellátási körzetek megállapításáról
46. 22 2016.  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a Holt-Tisza helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
47. 24 2016. (XII.15.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről
48. HÉSZ-egységes- Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
49. 25 2017. (XII.21.)  Tiszakécske város településképének védelméről
50. 15 2017. (IX.28.)  Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Tiszakécskei Városi Piac fenntartásáról
51. 8 2017. (V.25.) 2016. évi zárszámadás mellékletei
52. 8 2017. (V.25.) Önkormányzati rendelet a 2016. évi zárszámadásról
53. 10 2017. (V.25.)  A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról
54. 22 2017. (XI.30.)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
55. hatályos rendeletek 2020 január 7-i állapot hatályos rendeletek 2020
56. Közbeszerzési Szabályzat Tiszakécske Közbeszerzési szabályzat
57. 2018. évi költségvetés 2018. évi költségvetés
58. 15 2018. (XII.20.) Tiszakécske Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi illetménykiegészítéséről
59. 11 2017. (V.25.)  A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
60. 4 2019. (II.28.)  A közművelődésről
61. 11 2018. (VII.26.)  A temetőről és a temetkezés rendjéről
62. 14 2017. (IX.28.)  a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
63. 12 2019. (IV.26.) 2018. évi zárszámadás
64. 21 2019. (X.25.) A tiszteletdíjakról
65. 23 2019. (XI.01.)  SZMSZ
66. 24 2019. (XI.28.)  A helyi iparűzési adóról
67. 28 2019. (XII.05.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről
68. 29 2019. (XII.19.) A 2020. évi költségvetés mellékletei
69. 29 2019. (XII.19.) A 2020. évi költségvetés
70. 22 2020. (XI.12.)  Kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről – Tiszakécske
71. 1 2021. (I.26.)  a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évi illetményalapjáról

 

72. 14 2020. (VI.29.)  Az önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

 

73. 16 2020. (VII.10.)  Tiszakécske Város Településrendezési Terve részleges felülvizsgálatának időtartamára
változtatási tilalom elrendeléséről 
74. 18.2020 (VII.30.)  a közterületi térfigyelő rendszerről
75. 26 2020. (XII.22.)  A köztisztviselők illetmény kiegészítéséről