1. 5 1993.(IV.1.)  Tiszakécske Város címeréről, zászlójáról 2/2000. (II.04.),
10/2004. (III.23.),
12/2012. (V.31.)
2. 18 2017. (X.26.)  Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről 25/1996. (XI.21.), 23/2003. (XI.28.)
3. 11 1998.(IV.30.) Közterülethasználat általános szabályairól
4. 10 2021 (VII.29.)  A lakossági járdaépítésről és járdafelújításról
5. 22 2000.(VIII.18.)  A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról
6. 6 2001.(III.30.)  Parlagfű irtásáról 12/2012. (V.31.)
7. 16 2001.(V.30.)  Zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 25/2008. (V.29.), 12/2012. (V.30.), 13/2013. (VII.09.), 4/2015. (II.26.)
8. 13 2016. (VI.30.)  fás szárú növények védelméről és egyes allergizáló növények ültetésének tilalmáról
9. 3 2003.(II.8.)  A helyi önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról
10. 26/2003.(XII.18.) A közművelődésről 30/2007. (XII.20.)
11. 8 2004.(III.23.) A sportról
12. 8 2014. (III.28.)  Avar és kertihulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól
13. 13 2004.(II.23.)  A szőlő- és gyümölcsfa, illetve egyéb fa – az ingatlan határától mért – telepítési távolságainak helyi szabályozásáról
14. 34 2004.(XI.26.)  utcanév változás Fenyves
15. 31/2005.(X.26.) A közigazgatási hatósági eljárásban elektronikus ügyintézés
16. 4 2006.(III.31.)  Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2/2008. (I.31.)
17. 9 2008.(III.27.)  Utcanevek megváltoztatása
18. 3/2007.(II.22.) Köztemetők és temetkezés 9/2007. (IV.26.), 28/2007. (XII.20.), 1/2008. (I.28.), 18/2008. (IV.24.), 12/2012. (V.31.)
19. 24 2001.(X.26.)  utcanév Vércse, Dongó
20. 22 2008.(V.29.)  Oktatási és nevelési intézmények térítési díj meghatározásáról
21. 36 2008.(X.30.)  utcanév elnevezés
22.  14 2006.(IX.29.)  Utcanév megváltoztatása
23. 42/1999.(X.29.) Gépjármű várakozóhelyek biztosítása, megváltása
24. 12 2012.(V.31.)  Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
25. 24.2013 (X.31.)  Kiadások készpénzben történő teljesítéséről
26. 9 2013. (V.09.)  Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
27. 4 2014. (II.28.)  Közterület elnevezése, emlékmű, szobor és emléktábla állítás rendjéről
28. 13 2014. (V.30.)  Városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
29. 20 2021. (X.28.)  Bölcsődei ellátás igénybevételéről
30. 15 2014 (VIII.01.)  A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
31. 16 2014. (VIII.01.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
32. 17 2014 (VIII.01.) Tiszakécske Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról
33. 22 2014 (X.21.) A helyi önkormányzati képviselők, tanácsnok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 25/2014. (XII.01.)
34. 23 2014. (XI. 28.) Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2015. (II.02.)
35. 3 2015. (II.26.)  A szociális támogatásokról
36.
37. 19 2015. (X.29.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
19/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
38. 20 2015. (X.29.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
20/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
39. 21 2015.(X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
40. 22 2015.(X.29.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
41. 5 2016. (III.31.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
5/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
42. 6 2016. (III.31.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
6/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
43. 7 2016.(IV.28.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról
44. 12 2016. (VI. 14.)  Az alapellátási körzetek megállapításáról
45. 22 2016.  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a Holt-Tisza helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
46. 24 2016. (XII.15.)  Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről
47. HÉSZ-egységes- Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
48. 25 2017. (XII.21.)  Tiszakécske város településképének védelméről
49. 15 2017. (IX.28.)  Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Tiszakécskei Városi Piac fenntartásáról
50. 8 2017. (V.25.) 2016. évi zárszámadás mellékletei
51. 8 2017. (V.25.) Önkormányzati rendelet a 2016. évi zárszámadásról
52. 10 2017. (V.25.)  A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról
53. 22 2017. (XI.30.)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
54. hatályos rendeletek 2020 január 7-i állapot hatályos rendeletek 2020
55. Közbeszerzési Szabályzat Tiszakécske Közbeszerzési szabályzat
56. 2018. évi költségvetés 2018. évi költségvetés
57. 15 2018. (XII.20.) Tiszakécske Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi illetménykiegészítéséről
58. 11 2017. (V.25.)  A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
59. 4 2019. (II.28.)  A közművelődésről
60. 11 2018. (VII.26.)  A temetőről és a temetkezés rendjéről
61. 14 2017. (IX.28.)  a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
62. 12 2019. (IV.26.) 2018. évi zárszámadás
63. 21 2019. (X.25.) A tiszteletdíjakról
64. 23 2019. (XI.01.)  SZMSZ
65. 24 2019. (XI.28.)  A helyi iparűzési adóról
66. 28 2019. (XII.05.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről
67. 29 2019. (XII.19.) A 2020. évi költségvetés mellékletei
68. 29 2019. (XII.19.) A 2020. évi költségvetés
69. 22 2020. (XI.12.)  Kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről – Tiszakécske
70. 1 2021. (I.26.)  a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évi illetményalapjáról

 

71. 14 2020. (VI.29.)  Az önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

 

72. 16 2020. (VII.10.)  Tiszakécske Város Településrendezési Terve részleges felülvizsgálatának időtartamára
változtatási tilalom elrendeléséről 
73. 18.2020 (VII.30.)  a közterületi térfigyelő rendszerről
74. 26 2020. (XII.22.)  A köztisztviselők illetmény kiegészítéséről
75. 4 2021. (V.20.)  ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TELKEKHEZ
NYÚJTOTT VÉTELÁR-KEDVEZMÉNYRŐL
76.  9 2021 (VII.29.)  A lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítésekről