Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
Telefon: 76/542-000

ÜGYFÉLFOGADÁS

POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER

minden csütörtök 13.00 -14.00 óra között

JEGYZŐ

minden hónap páratlan hétfőjén 13.00 – 15.00 óra között

HIVATAL

hétfő: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig
kedd: 8.00 – 12.00 óráig
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
péntek: 8.00 – 12.00 óráig

PÉNZTÁR

hétfő: 8.00 – 12.00 óráig
kedd: 8.00 – 12.00 óráig
szerda: 8.00 – 12.00 óráig
csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig
péntek: nincs ügyfélfogadás

Név Besorolás Szobaszám Mellék Közvetlen E-mail
Tóth János POLGÁRMESTER 2. 106 441-412 polgmester@tiszakecske.hu
Petrezselyem László ALPOLGÁRMESTER 2. 106 441-412 polh@tiszakecske.hu
POLGÁRMESTERI/ALPOLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG
Fax: 441-078
Szuhányi Nóra előadó 2. 106 441-412 szuhanyi.nora@tiszakecske.hu
JEGYZŐ/ALJEGYZŐ
Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző 3. 109 542-009 jegyzo@tiszakecske.hu
Ábrahám Réka aljegyző 3. 109 542-009 aljegyzo@tiszakecske.hu
JEGYZŐI TITKÁRSÁG
Kutasi Evelin előadó 3. 109 542-009  kutasi.evelin@tiszakecske.hu
HATÓSÁGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY
Titkársági és Szervezési Csoport
Szeleczkiné Lukács Mónika főelőadó 14. 111 542-011 m.lukacs@tiszakecske.hu
Vargáné Kovács Erzsébet főelőadó 22. 101 441-355 e.kovacs@tiszakecske.hu
Hatósági Csoport
Józsa Béláné vezető-tanácsos 20. 113 542-013 jozsane.agi@tiszakecske.hu
Cseh Nikoletta vezető-tanácsos 13. 115 542-015 cseh.nikoletta@tiszakecske.hu
Dankó-Lovas Klaudia előadó 12. 152 542-052 lovas.klaudia@tiszakecske.hu
Ádámné Ézsiás Nóra vezető-tanácsos 21. 130 542-030 ezsias.nora@tiszakecske.hu
Bálintné Szabó Csilla vezető-tanácsos 20. 126 542-026 szabo.csilla@tiszakecske.hu
Tamás Zsolt vezető-főtanácsos 6. 112 542-012 tamas.zsolt@tiszakecske.hu
Kiszel Adrienn vezető-tanácsos 23. 153 542-053 kiszel.adrienn@tiszakecske.hu
Fejes Zsoltné Lovas Andrea vezető-tanácsos 23. 153 542-053 lovas.andrea@tiszakecske.hu
Szociális Csoport
Tar Ágnes Júlia tanácsos 11. 151 542-051 tar.agnes@tiszakecske.hu
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Gazdálkodási Csoport
Ézsiásné Varga Andrea osztályvezető 15. 116 542-016 gazd.oszt.vez@tiszakecske.hu
Petrezselyemné Sipos Éva főmunkatárs 7. 120 542-020 petrezselyemne.e@tiszakecske.hu
Demeter Tamásné vezető-főtanácsos 7. 121 542-021 demeterne.g@tiszakecske.hu
Göncző Anita főelőadó 7. 121 542-021 anita.gonczo@tiszakecske.hu
Kovácsné Baranyó Edit főelőadó 7. 121 542-021 kovacsne.b@tiszakecske.hu
Nagy Andrea vezető-tanácsos 7. 218 542-018 nagyandrea@tiszakecske.hu
Nagy Andrea főelőadó 7. 117 542-017 a.nagy@tiszakecske.hu
Pesti Ildikó főelőadó 7. 122 542-022 i.pesti@tiszakecske.hu
Zobokiné Kállai Ilona főelőadó 7. 217 542-017 i.kallai@tiszakecske.hu
Adócsoport
Szűrszabó Krisztina vezető-tanácsos 9. 118 542-018 adocsoport@tiszakecske.hu
Balla-Dávid Tünde vezető-tanácsos 9. 118 542-018 adocsoport@tiszakecske.hu
Zsolnainé Csábi Edina főtanácsos 9. 119 542-019 adocsoport@tiszakecske.hu

(Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a letölthető dokumentumok között.)