Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
Tiszakécske, Vörösmarty út 11., Telefon/Fax: 76/540 -198
Internet: –
E-mail: 
eszi@tiszakecske.hu
Intézményvezető: Maczkóné Fekete Boglárka

Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ szociális és egészségügyi alap és szakosított ellátást nyújtó intézmény
Szociális feladatkörében ellátja a
– házi segítségnyújtás
– nappali ellátásként Idősek Klubja
– étkeztetés
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti központ
– ápolást és gondozást nyújtó bentlakásos otthon szolgáltatásait.

Egészségügyi feladatkörében:

Egészségügyi Központot működtet

Az intézmény dolgozói létszáma 60 fő közalkalmazott
A szociális ellátások igénybe vétele:
Az ellátások igénybevétele személyesen, vagy hozzátartozó útján írásbeli kérelemre történik.(kivéve a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) tf: 76/540-198 A kérelem kitöltésében az intézményvezető illetve az általa megbízott személy nyújt segítséget. Az ellátást igénylőt, otthonában is felkeresi az ezzel megbízott szakember és megbeszélésre kerül a kérelmező által igényelt szolgáltatási forma.

Az egyes ellátások bemutatása

Ápolást és gondozást nyújtó otthon
Az Intézmény Vörösmarty utca 11.sz. alatti székhelyén működik. A férőhely 44 fő. Ebből 42 fő államilag támogatott, 2 fő önköltséges hely. Az épület kétszintes, benne lift üzemel. A szobák berendezése szép, modern bútorok, az ellátottak által is behozható dísztárgyak díszítik.2 db két ágyas és 10 db négyágyas szobában történik az elhelyezés. Az intézményben havi és heti terv szerint mentális foglalkoztatás zajlik, amit a mentálhigiénés asszisztens vezet.  Az időseknek lehetőségük van arra is, hogy a nappali ellátottakkal együtt vegyenek részt különböző foglalkozásokon, ahol különböző díszeket, képeket készítenek. Napi ötszöri étkezést, intézményi mosodát, gyógyszerellátást, a hitélet gyakorlását biztosítjuk számukra.
Jelenleg az ellátotti létszám 43 fő. 35 fő várakozik az elhelyezésre. A felvételre kerülő időseknél gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni, aminek a pontjai alapján kerülhet be csak az ellátásba.  Intézményünk családias hangulatú, időseink jól érzik itt magukat. Igyekszünk olyan körülményeket biztosítani számukra, hogy érezzék azt, hogy mi értük vagyunk.

Nappali ellátás
Az Idősek klubjának jelenlegi létszáma 10 fő, 6 személy fogyatékos, 4 idős korú. Számukra szintén biztosítva van a mentálhigiénés ellátás, a foglalkoztatás. Az ellátottak igénybe vehetik a fürdőszobát, a mosodát, a mini könyvtárat. Különböző foglakozások vannak számukra tartva, múzeumi látogatás szervezve. A nappali tartózkodásra létesített klubszoba szépen berendezett, kényelmes bútorokkal, televízióval, pihenésre alkalmas ágyakkal felszerelt. Térítési díjat csak az étkezésekért kell fizetni, de az étkezés igénybevétele nem kötelező.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás ellátotti létszáma jelenleg 45 fő.
A gondozónők bevásárolnak, gyógyszert íratnak és váltanak ki, hivatalos ügyet intéznek, ezenkívül,  gondozási feladatokat látnak el ( fürdetés, gyógyszerbeadás, inzulin beadása, takarítás). A gondozási óradíj 420 Ft/ óra.
Gondozó szolgálatunk folyamatosan bővül úgy ellátottal, mint gondozókkal. Amennyiben nagyobb számú gondozási igény jelentkezik, azt is meg tudjuk oldani, hiszen a fő célkitűzés az, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül, mindenki a számára legmegfelelőbb ellátásban részesüljön.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A feladatot intézményi társulásban látjuk el Nyárlőrinc bevonásával Összesen 50 készülék van kihelyezve, Tiszakécskén ebből 40 db. Ennek segítségével az időseknek lehetőségük nyílik arra, hogy veszélyhelyzetben, vagy hirtelen rosszullét esetén a készülék segítségével azonnal jelezzenek és a segítség rövid időn belül megérkezzen hozzájuk. A gyors házhoz érkezést Tiszakécskén a Vagyonvédelmi Alapítvány gépkocsija biztosítja számunkra, akikkel kapcsolatban vagyunk. Havi gyakorisággal átlagosan 8- 10 hívás szokott előfordulni. Az ellátásban 200 Ft havi térítési díjat kell  fizetniük.

Szociális étkezés
Intézményünk konyhájáról lehetőség van étkezés igénybevételére. A jelenlegi étkeztetett létszám 65 fő.  Lehetőség van a diétás étkezés igénybevételére is, ehhez azonban orvosi javaslat szükséges.
Az étkezés térítési díja 475 Ft/adag. Az étel kiszállítása 195 Ft/ nap.
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Tiszakécske, Hanusz B. u. 11. Telefonszám: 76/ 441-355, 76/ 542-055, 76/ 542-056, 76/ 542-057
Ügyfélfogadási rend:
Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óráig, Pénteken: 8-13 óráig.

Szakmai vezető: Stinnerné Dakó Ildikó

Faladatai:

Szociális segítő munkát végez, támogatást nyújt a nehéz helyzetbe került családok krízishelyzetének megoldásában, az életminőségük javításában, a családban nevelkedő kiskorú gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében.

—Információt nyújt a szociális ellátási formákról, azok igénybevételének módjáról.
—Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
—A gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszert működtet.
—A szabadidő hasznos eltöltését célzó programokat szervez
—Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése.

Ellátási területe: Tiszakécske

Család és Gyermekjóléti Központ

Tiszakécske, Bajcsy Zs. u. 3. sz.
Telefonszám: 76/ 441-355

Szakmai vezető: Dombiné Szendrei Emese

Család-és Gyermekjóléti Központ feladatai:

· A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése és az ezzel kapcsolatos hatósági intézkedésre (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családjából kiemelt gyermek visszakerülésének elősegítése) történő előkészítés
· Jogi, pszichológiai, tanácsadással, , közvetítői (mediáció) eljárással, szükség esetén szakember bevonásával) szolgáltatással segítséget nyújt a veszélyeztetett gyermek családja számára.
·  Koordinálja a járási jelzőrendszer (a gyermekkel kapcsolatba került szakemberek, magánszemélyek) működését.
· Készenléti szolgálatot működtet, amelynek célja a munkaidőn túli időben felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtás, tanácsadás vagy tájékoztatás.
·  Kapcsolattartási ügyeletet biztosít a felügyelt kapcsolattartás lebonyolítására.

Ellátási területe: Tiszakécske, Tiszaug, Szentkirály, Lakitelek, Tiszaalpár

Készenléti szolgálat telefonszáma: 06-20-4417516 amely hétköznapokon 16 óra után és hétvégén hívható.