„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-munkagépek beszerzése”

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Tiszakécske Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból 109.999.989 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő-munkagépek beszerzésére.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap hozzájárulásával megvalósuló projekt célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

A projekt keretében megvalósul Tiszakécskén az Oláhházi dűlő útburkolatának felújítása 824,55 fm hosszban, így a megújult útburkolaton biztosítottá válnak a biztonságos közlekedés feltételei.

Emellett sor kerül a Bögi szőlő útépítési munkáinak elvégzésére is. A Bögi szőlő I. ütemben az út külterületi szakaszának 944,5 fm hosszú részén, míg a II. ütemben, belterületen 74 fm hosszban szilárd útburkolat épül, melynek eredményeként jelentősen javulnak az érintett területen a külterületen élők, gazdálkodók közlekedési feltételi, életkörülményei.

A projekt keretében beszerzésre kerülnek a földutak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek is: 1 db MTZ 892.2 mezőgazdasági erőgép, 1 db BOHR Hamster 3000 típusú vontatott gréder, valamint 1 db AKPIL kombinátor 2.8m RYLEC, így az önkormányzati tulajdonú külterületi földutak kezelése, állapotjavítása, karbantartása lehetővé válik.

A 90%-os támogatási intenzitással megvalósuló beruházás befejezésének tervezett ideje 2020. március 31.