A projekt neve:
„Helyi Foglalkoztatási Együttműködés megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban”
A projekt azonosítószáma:  TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003

Kedvezményezett konzorciumi tagok:

Tiszakécske Város Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Konzorciumvezető:              Tiszakécske Város Önkormányzata
Teljes költség:                       331.830.000 Ft
Támogatás mértéke:            (100 %) 331.830.000 Ft
Projekt kezdés:                     2018.07.01.
Projekt zárás:                       2021.06.30.

Projekt célja:
A felhívással a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, amelyek munkaerőpiacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.
A projekt keretében a ‒ foglalkoztathatóság fejlesztésére és a foglalkoztatottság növelésére alapozott ‒ térségi munkaerő-piaci helyzet átfogó javítását célozzák meg a megvalósításban résztvevő paktum partnerek.
A térségi foglalkoztatási együttműködés kiemelt célja, hogy a térségben élő, alacsony iskolai végzettségű, a munka világától tartósan távol maradó emberek ‒ komplex munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételének segítségével ‒ újra dolgozzanak, megszerzett állásukat megtartsák. A paktum kiemelt célja továbbá, hogy a jelenleg piacképes szakképzettséggel nem rendelkező emberek foglalkoztatási esélyei ‒ átképzéssel, új szakma megszerzésével ‒ növekedjenek a térségben.

Projekt szakmai tartalma:

A munkáltatóknak ma egyre nagyobb kihívást jelent a szakképzett munkaerő megtalálása, mely már a vállalkozások fejlődésének, ezáltal a gazdasági növekedésének gátja is. A megfelelő munkaerő, a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásához, a munkanélküliség csökkentéséhez olyan helyi partnerségi hálózatra és összehangolt tevékenységre van szükség, mely során kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési szereplők összefognak, érdekeiket és lehetőségeiket a közös cél érdekében összehangolják. Ezzel a Tiszakécske és Kecskemét környéki vállalkozások kézzelfogható segítséget kapnak fejlesztésekhez, munkaerőigények kielégítéséhez. A projekt hosszú távú célja a helyi vállalkozói igényekre épülő, célzott képzési programokkal a térség hátrányos helyzetű munkavállalóinak bevonása, így az önkormányzatok, foglalkoztatók és képző intézmények együttműködésével segítik elő a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítását. Közvetlen célja a járásban a szakképzett munkaerő-hiány és a munkanélküliség csökkentése. A projektben helyi termékfejlesztés, befektetés-ösztönzési tevékenység járul hozzá a foglalkoztatási helyzet javításához. A paktum partnerség eredményeképpen olyan együttműködési mechanizmusok alakulnak ki, amely hosszú távon, térségi szinten, egyéb fejlesztési területeken is hasznot jelent a térségi szereplőknek.

A megvalósításban a következő partnerek vesznek részt:

 • Tiszakécske Város Önkormányzata (tanulmányok, partnerségi rendezvények, paktumiroda felállítása és működtetése, befektetés-ösztönzés és helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések, nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment),
 • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (célcsoportot érintő támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások),
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (mentorálás, munkaerő-piaci szolgáltatások).

Projekt közvetlen célcsoportjai:

 • az alacsony iskolai végzettségű személyek
 • 25 év alatti fiatalok
 • 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki program)
 • 50 év felettiek -GYED/GYES-ről visszatérők
 • legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • megváltozott munkaképességű személyek
 • roma nemzetiségű személyek
 • közfoglalkoztatottak
 • inaktívak

Projekt hatásainak közvetett haszonélvezői, célcsoportjai a vállalkozások, a települési önkormányzatok, a paktum partnerség tagjai. Célcsoport bevonása álláshirdetések, rendezvények és olyan szervezetek által történik, akik közvetlen kapcsolatban állnak a célcsoport tagokkal, önkormányzati és vállalkozói kérdőív kitöltetése történik, építve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal statisztikáira.

A projekt tevékenységei:

 1. Előkészítés során elkészül a projekt koncepciója, költségvetése, a Megvalósíthatósági Tanulmány és az igényfelmérések. Megtartásra kerültek a partnerségi fórumok és meghatározásra került a konzorcium felépítése. A támogatási kérelem össze lett állítva és benyújtásra került.
 2. Megvalósítás:

“A” főtevékenység: paktumszervezet, -iroda felállítása, foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv, munkaprogram, projekttervek, képzések, együttműködési megállapodás, ügyrend, munkaterv kidolgozása, honlap kialakítása, helyi termékfejlesztés, befektetésösztönzés, kommunikáció, projektmenedzsment, tréningek.

“B” főtevékenység: Előszűrés, kompetenciák felmérése, hiányok azonosítása, előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás, egyéni fejlesztési terv; képzések megvalósítása; mentorálás, célcsoport számára; támogatott vagy nem támogatott foglalkoztatás támogatása; továbbfoglalkoztatás. Saját teljesítésként valósul meg a projekt előkészítése, a paktum működtetése, támogatása, monitoring, minőségbiztosítás, munkaerő-piaci szolgáltatások, a rendezvények szervezése.

Az egyéb szakértői szolgáltatások, képzések, tréningek, befektetés-ösztönzés és helyi termék külső szolgáltatók bevonásával. A bevont képzőintézményeknek rendelkezni kell a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedéllyel.

A foglalkoztatási paktum keretében várható eredmények:

 • a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 215 fő
 • az álláshoz jutók száma 104 fő
 • az álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma 26 fő
 • a képzésbe vontak száma 45 fő.
  A projekt megvalósítása során Tiszakécske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott intézkedéseinek megvalósításához a fejlesztési terv közvetlenül hozzájárul a következőkkel:
 • munkanélküliség csökkentése a roma célcsoportban
 • felnőttképzési programok indítása a mélyszegénységben élők és roma célcsoport körében
 • az idősebb korosztály munka világába történő bejutásának elősegítése
 • a fogyatékkal élők munka világába történő bejutásának elősegítése

Tiszakécske Város Önkormányzata a konzorcium vezetőjeként létrehozza a Paktum irodát, melynek feladatai a következők:

 • ellátja a szervezeti szintű partneri kapcsolattartás feladatait
 • információkat gyűjt, dolgoz fel és továbbít a közvetlen célcsoportok felé
 • információgyűjtés és –szolgáltatás a pályaválasztásról, pályaorientációról
 • a munkahelyteremtést, – és megtartást, segítő tájékoztatás nyújtása
 • a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása
 • foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása, információk gyűjtése és megosztása a partnerségen belül
 • foglalkoztatást segítő képzések, tréningek kezdeményezése a vállalkozási igények alapján
 • tájékoztatást ad a vállalkozások, foglalkoztatók és képzők számára a támogatási lehetőségekről
 • közvetíti a térségi munkaerőpiacon feltárt problémákat, igényeket, illetve szükségleteket az érintett szakmai szervezetek és hatóságok felé

Paktum iroda elérhetősége: Tiszakécske Város Önkormányzata
6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2.
21-es iroda

Paktum koordinátor:
Bollók Anita
Tel:+3676441355/130
E-mail:a.bollok@tiszakecske.hu

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint civil szervezet, konzorciumi tagként vesz részt a projektben. Ő a  munkatársaik által nyújtott támogatással, tanácsadással, mentorálással segítik a projekt sikeres megvalósulását, tevékenységükkel hozzásegítik a célcsoport tagjait ahhoz, hogy eredményesen vegyenek részt a munkaerő-piaci szolgáltatásokban.

A szolgáltatás igénybevételére lehetősége van

 • személyesen: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársainál munkanapokon 8.00-16.00 óra között a Dr. Hanusz Béla utca 11 szám alatt és telefonon munkaidőben

Várja Önt:

Végh Júlia mentor 
Telefon: 06-30/593-69-60