1. 5/1993. (IV.01.) Tiszakécske Város címeréről, zászlójáról 2/2000. (II.04.),
10/2004. (III.23.),
12/2012. (V.31.)
2. 13/1996. (VI.28.) Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről 25/1996. (XI.21.), 23/2003. (XI.28.)
3. 10/1998. (IV.03.) Az állattartás helyi szabályozásáról 23/2001. (X.26.), 11/2004. (III.23.), 28/2005. (IX.29.)
4. 11/1998. (IV.30.) Közterülethasználat általános szabályairól
5. 21/2000. (VII.18.) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel és saját elhatározásból megvalóusló magánerős út-, járda- és közműépítések szervezéséről 23/2008. (V.29.)
6. 22/2000. (VIII.18.) A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról
7. 6/2001. (III.30.) Parlagfű irtásáról 12/2012. (V.31.)
8. 16/2001. (V.30.) Zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 25/2008. (V.29.), 12/2012. (V.30.), 13/2013. (VII.09.), 4/2015. (II.26.)
9. 24/2001. (X.26.) Utcanevek megváltoztatásáról
10. 3/2003. (II.28.) A helyi önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról
11. 26/2003. (XII.18.) A közművelődésről 30/2007. (XII.20.)
12. 8/2004. (III.23.) A sportról
13. 13/2004. (III.23.) Szőlő és gyümölcsfa, illetve egyéb fa telepítéséről 18/2007. (X.25.), 12/2012. (V.31.)
14. 34/2004. (XI.26.) Utcanév megváltozatás (Fenyves utca)
15. 25/2005. (IX.29.) Támogatói szolgáltatás, térítési díj megállapításáról
16. 31/2005. (X.26.) A közigazgatási hatósági eljárásban elektronikus ügyintézés
17. 4/2006. (III.31.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2/2008. (I.31.)
18. 14/2006. (IX.29.) Utcanév megváltoztatás (Fogoly köz)
19. 3/2007. (II.22.) Köztemetők és temetkezés 9/2007. (IV.26.), 28/2007. (XII.20.), 1/2008. (I.28.), 18/2008. (IV.24.), 12/2012. (V.31.)
20. 1/2008. (I. 31.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 4/2009. (I.29.), 4/2011. (II.24.)
21. 22/2008. (V.29.) Oktatási és nevelési intézmények térítési díj meghatározásáról
22. 32/2008. (X.30.) Tiszakécske Város Önkormányzatának közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 17/2012. (VII.26.)
23. 36/2008. (X.30.) Utcanév megváltoztatása (Öreg szőlők)
24. 12/2011. (VI.300.) Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
25. 9/2012. (III.29.) Szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjairól 7/2014. (III.28.), 6/2015. (III.26.)
26. 12/2012. (V.31.) Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
27. 22/2012. (X.25.) A talajterhelési díjról
28. 1/2013. (I.31.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
29. 2/2013. (I.31.) A gyermekek támogatásáról
30. 9/2013. (V.09.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
31. 18/2013. (IX.26.) Adósságkezelési szolgáltatásról
32. 4/2014. (II.28.) Közterület elnevezése, emlékmű, szobor és emléktábla állítás rendjéről
33. 8/2014. (III.28.) Avar és kertihulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól
34. 13/2014. (V.30.) Városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
35. 14/2014. (VI.27.) Bölcsődei ellátás igénybevételéről
36. 15/2014. (VIII.01.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
37. 16/2014. (VIII.01.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
38. 17/2014. (VIII.01.) Tiszakécske Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról
39. 20/2014. (IX.26.) A református templom helyi egyedi védelem alá helyezéséről
40. 22/2014. (X.21.) A helyi önkormányzati képviselők, tanácsnok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 25/2014. (XII.01.)
41. 23/2014. (XI.28.) Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2015. (II.02.)
42. 2/2015. (II.26.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése
43. 3/2015. (II.26.) A szociális támogatásokról
44. 9/2015. (V.28.) Kihirdetett zárszámadás
45.  8/2015. (V.28.)  Tiszakécske város képviselő-testületének
8/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
tiszakécske város önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
46. 18/2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
18/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
47. 19/2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
19/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
48. 20/2015.(X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
20/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
49. 21/2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
50. 22/2015. (X.29.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
51. 4/2016. (3.31.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
4/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú telkekhez nyújtott szociális célú vételár- kedvezményről
52. 5/2016 (3.31.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
5/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
53. 6/2016. (III.31.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
6/2016. (3.31.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
54. 12/2016.(VI.14.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
12/2016. (VI.14.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetek megállapításáról.
55. 13/2016. (VI.30.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről és egyes allergizáló növények ültetésének tilalmáról.
56. 22 2016. (XI.24.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
22/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a Holt-Tisza helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
57. 24/2016.(XII.15.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről
58. 25/2016.(XII.15.) Tiszakécske Város Önkormányzata képviselő-testületének
25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2017. évi illetménykiegészítéséről
59. 8/2016.(IV.28.) Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
60. 14/2017. (IX.28.) Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
61. 15/2017. (IX.28.) Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Tiszakécskei Városi Piac fenntartásáról