Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei az alábbi linken is megtekinthetőek: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:1844:-:-:1:-:-:-/1/10

 

 

sorszám rendelet száma rendelet címe módosító rendeletek felsorolása NJT felületén publikálta-e
igen nem
1. 5/1993.(IV.01.)  Tiszakécske Város címeréről, zászlójáról 2/2000. (II.04.), 10/2004. (III.23.), 12/2012. (V.31.) X
2. 11/1998.(IV.30.) Közterülethasználat általános szabályairól 25/2017.(XII.21.) X
3. 22/2000.(VIII.18.)  A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról X
4. 6/2001.(III.30.)  Parlagfű irtásáról 12/2012. (V.31.) X
5. 16/2001.(V.30.) Zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 25/2008. (V.29.), 12/2012. (V.31.), 13/2013. (VII.09.), 4/2015. (II.26.) X
6. 3/2003.(II.28.) A helyi önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról 17/2015. (IX.24.) X
7. 13/2004.(II.23.) Szőlő és gyümölcsfa, illetve egyéb fa telepítéséről 18/2007. (X.25.), 12/2012. (V.31.) X
8. 9/2013. (V.09.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 14/2013. (VII.09.), 21/2013. (IX.27.), 14/2016. (VI.30.),  31/2019. (XII.19.) X
9. 24/2013 (X.31.) A kiadások készpénzben történő teljesítéséről X
10. 8/2014. (III.28.) Avar és kertihulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól 15/2016. (VI.30.) X
11. 13/2014. (V.30.) Városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 14/2019. (V.31.) X
12. 16/2014. (VIII.01.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 27/2019. (XII.05.) X
13. 3/2015. (II.26.) A szociális támogatásokról 16/2015. (IX.24.) 7/2019. (III.28.) 19/2021. (X.28.) 21/2022. (X.27.) 26/2022. (XII.15.) X
14. 19/2015. (X.29.) Az építményadóról 20/2017. (XI.30.), 25/2019. (XI.28.), 23/2020. (XII.22.) X
15. 20/2015. (X.29.) A magánszemélyek kommunális adójáról 21/2016. (XI.24.) 21/2017. (XI.30.), 26/2019. (XI.28.) X
16. 21/2015.(X.29.) Az idegenforgalmi adóról X
17. 22/2015.(X.29.) A talajterhelési díjról X
18. 5/2016. (III.31.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 26/2016. (XII.15.), 19/2019. (IX.27.), 10/2020. (V.21.) X
19. 6/2016. (III.31.) A szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 17/2016. (VIII.30.), 4/2017. (II.23.), 16/2017. (IX.28.), 24/2017. (XII.14.), 4/2018. (II.22.), 5/2018. (III.29.), 14/2018. (XI.29.), 5/2019. (II.28.), 6/2019. (III.28.), 3/2020. (II.27.), 8/2020. (IV.29.), 18/2021. (X.28.), 6/2022. (III.31.), 17/2022. (IX.29.) 4/2023. (III.30.) X
20. 8/2016. (IV.28.) Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 7/2017. (IV.27.) 12/2018. (IX.27.) 2/2019. (I.31.), 16/2019. (VIII.16.), 13/2021. (VII.29.), 23/2021. (XII.16.), 15/2022. (IX.8.)
22/2023. (X.26.)
X
21. 12/2016. (VI. 14.) Az alapellátási körzetek megállapításáról 27/2016. (XII.15.) X
22. 13/2016. (VI.30.) A fás szárú növények védelméről és egyes allergizáló növények ültetésének tilalmáról X
23. 22/2016. (XI.24.) A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról 1/2017. (I.26.), 11/2019. (IV.26.) X
24. 2/2017. (II.23.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 9/2017. (V.25.) 12/2017. (VI.29.) 13/2017. (IX.28.) 19/2017. (XI.30.) 3/2018. (II.22.) 6/2018. (II.23.) X
25. 8/2017. (V.25.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról X
26. 10/2017. (V.25.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról 8/2019. (III.28.), 5/2022. (II.24.) X
27. 11/2017. (V.25.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól X
28. 14/2017. (IX.28.) A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról X
29. 15/2017. (IX.28.) A Tiszakécskei Városi Piac fenntartásáról X
30. 18/2017. (X.26.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról X
31. 22/2017. (XI.30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről 10/2022. (V.26.) X
32. 25/2017. (XII.21.) Tiszakécske város településképének védelméről 13/2022. (V.26.) X
33. 2/2018. (II.22.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 8/2018. (V.31.) 9/2018. (VII.26.) 13/2018. (IX.27.) 16/2018. (XII.20.), 10/2019. (IV.26.) X
34. 7/2018. (IV.26.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról X
35. 3/2019. (II.28.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 13/2019. (V.31.) 15/2019. (VII.26.) 17/2019. (IX.27.) 22/2019. (XI.1.) 30/2019. (XII.19.) 7/2020. (IV.28.) X
36. 4/2019. (II.28.) A közművelődésről 14/2020. (VI.29.) 16/2021. (IX.30.) X
37. 12/2019. (IV.26.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról X
38. 21/2019. (X.25.) Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és bizottság tagjának tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 13/2020. (VI.29.) X
39. 23 2019. (XI.01.) Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 14/2020. (VI.29.), 4/2021. (V.20.), 11/2021. (VII.29.), 26/2021. (XII.16.), 2/2022. (I.27.), 13/2022. (VI.30.) 12/2023. (VII.18.) 16/2023. (VII.27.)
20/2023. (IX.28.)
X
40. 24/2019. (XI.28.) a helyi iparűzési adóról 24/2020. (XII.22.) X
41. 29/2019. (XII.19.) Tiszakécske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.27.), 11/2020. (VI.9.), 15/2020. (VII.10.), 17/2020. (VII.30.), 19/2020. (IX.24.), 20/2020. (X.29.), 25/2020. (XII.22.), 5/2021. (V.27.) X
42. 12/2020. (VI.29.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról X
43. 14/2020. (VI.29.) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról X
44. 18/2020 (VII.30.)  a közterületi térfigyelő rendszerről 9/2022. (V.26.) X
45. 2/2021. (II.23.) Tiszakécske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 7/2021. (VI.10.), 12/2021. (VII.29.), 14/2021. (VIII.30.), 15/2021. (IX.30.), 17/2021. (X.28.), 21/2021. (XI.25.), 22/2021. (XII.7.), 7/2022. (V.26.) X
46. 4/2021 (V.20.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TELKEKHEZ NYÚJTOTT VÉTELÁR-KEDVEZMÉNYRŐL 23/2022. (XI.24.) X
47. 6/2021. (V.28.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról X
48. 9/2021 (VII.29.) A lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítésekről X
49. 10/2021 (VII.29.) A lakossági járdaépítésről és járdafelújításról X
50. 20/2021. (X.28.) A bölcsődei ellátás igénybevételéről X
51. 1/2022 (I.27.) a sportról X
52. 4/2022. (II.24.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 11/2022. (VI.7.), 12/2022. (VI.30.), 14/2022. (VII.29.), 16/2022. (IX.29.), 20/2022. (X.27.) 22/2022. (XI.24.) 8/2023. (V.25.) X
53. 8/2022. (V.26.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról X
54.  19/2022. (IX.29.) A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváloztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám megállapításának szabályairól 7/2023. (IV.27.) X
55. 2/2023. (II.23.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről 3/2023. (III.29.), 6/2023. (IV.27.), 11/2023. (VI.29.) 13/2023. (VII.27.)
17/2023. (IX.28.) 21/2023. (X.26.) 23/2023. (XI.30.)
1/2024. (I.25.)
X
56. 9/2023. (V.25.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról X
57. 10/2023. (VI.07.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről X
58. 14/2023. (VII.27.) a köztemetőről és a temetkezés rendjéről X
59. 15/2023. (VII.27.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról X
60. 18/2023. (IX.28.) Tiszakécske város köztisztaságáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről X
61. 19/2023. (IX.28.) a lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról X
62. 25/2023. (XII. 14.) a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2024. évi illetménykiegészítéséről X
63. 2/2024. (I.25.) A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi illetményalapjáról X