Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei az alábbi linken is megtekinthetőek: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:1844:-:-:1:-:-:-/1/10

sorszám rendelet száma rendelet címe módosító rendeletek felsorolása NJT felületén publikálta-e
igen nem
1. 5 1993.(IV.1.)  Tiszakécske Város címeréről, zászlójáról 2/2000. (II.04.), 10/2004. (III.23.), 12/2012. (V.31.) X
2. 11 1998.(IV.30.) Közterülethasználat általános szabályairól X
3. 22 2000.(VIII.18.)  A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról X
4. 6 2001.(III.30.)  Parlagfű irtásáról 12/2012. (V.31.) X
5. 16 2001.(V.30.) Zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 25/2008. (V.29.), 12/2012. (V.30.), 13/2013. (VII.09.), 4/2015. (II.26.) X
6. 3 2003.(II.8.) A helyi önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról 17/2015. (IX.24.) X
7. 13 2004.(II.23.) Szőlő és gyümölcsfa, illetve egyéb fa telepítéséről 18/2007. (X.25.), 12/2012. (V.31.) X
8. 4 2006.(III.31.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 2/2008. (I.31.) 21/2020. (X.29.) X
9. 22 2008.(V.29.) Oktatási és nevelési intézmények térítési díj meghatározásáról X
10. 12 2012.(V.31.) Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről X
11. 3/2013. (II.28.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 10/2013. (V.30.), 16/2013. (VII.25.), 3/2013. (X.31.), 26/2013. (XII.19.), 3/2014. (II.27.) X
12. 8/2013. (IV.25.) A 2012. évi zárszámadásról X
13. 9 2013. (V.09.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 14/2016. (VI.30.), 31/2019. (XII.19.) X
14. 24.2013 (X.31.) A kiadások készpénzben történő teljesítéséről X
15. 2/2014. (II.14.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 12/2014. (V.30.), 19/2014. (IX.26.), 24/2014. (XI.28.), 5/2015. (II.27.) X
16. 8 2014. (III.28.)  szabályairól Avar és kertihulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól 15/2016. (VI.30.) X
17. 10/2014. (IV.25.) A 2013. évi zárszámadásról X
18. 13 2014. (V.30.) Városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 14/2019. (V.31.) X
19. 15 2014 (VIII.01.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 9/2016. (IV.28.) 19/2016. (X.27.) 17/2017. (X.26.) X
20. 16 2014. (VIII.01.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 27/2019. (XII.05.) X
21. 17/2014(VIII.01.) Tiszakécske Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról 3/2021. (V.20.) X
23. 2/2015. (II.26.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 8/2015. (V.28.), 12/2015. (VII.30.), 24/2015. (XII.17.) X
24. 3 2015. (II.26.) A szociális támogatásokról 16/2015. (IX.24.) 7/2019. (III.28.) 19/2021. (X.28.) 21/2022. (X.27.) X
25. 9/2015. (V.28.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadása X
26. 19 2015. (X.29.) Az építményadóról 20/2017. (XI.30.), 25/2019. (XI.28.), 23/2020. (XII.22.) X
27. 20 2015. (X.29.) A magánszemélyek kommunális adójáról 21/2016. (XI.24.) 21/2017. (XI.30.), 26/2019. (XI.28.) X
28. 21 2015.(X.29.) Az idegenforgalmi adóról X
29. 22 2015.(X.29.) A talajterhelési díjról X
30. 2/2016. (II.25.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 11/2016. (V.25.) 16/2016. (VII.28.) 18/2016. (IX.29.) 23/2016. (XII.15.) 3/2017. (II.23.) X
31. 5 2016. (III.31.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 26/2016. (XII.15.), 19/2019. (IX.27.), 10/2020. (V.21.) X
32. 6 2016. (III.31.) A szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról 17/2016. (VIII.30.), 4/2017. (II.23.), 16/2017. (IX.28.), 24/2017. (XII.14.), 5/2018. (III.29.), 14/2018. (XI.29.), 5/2019. (II.28.), 6/2019. (III.28.), 3/2020. (II.27.), 8/2020. (IV.29.), 18/2021. (X.28.), 6/2022. (III.31.), 17/2022. (IX.29.) X
33. 7/2016. (IV.28.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról X
34. 8 2016. (IV.28.) Tiszakécske Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 7/2017. (IV.27.) 12/2018. (IX.27.) 2/2019. (I.31.), 16/2019. (VIII.16.), 13/2021. (VII.29.), 23/2021. (XII.16.), 15/2022. (IX.8.) X
35. 12 2016. (VI. 14.) Az alapellátási körzetek megállapításáról 27/2016. (XII.15.) X
36. 13 2016. (VI.30.) A fás szárú növények védelméről és egyes allergizáló növények ültetésének tilalmáról X
37. 22 2016. (XI.24.) A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról 1/2017. (I.26.), 11/2019. (IV.26.) X
38. 24 2016. (XII.15.) A követelések elengedésének eseteiről X
39. 2/2017. (II.23.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 9/2017. (V.25.) 12/2017. (VI.29.) 13/2017. (IX.28.) 19/2017. (XI.30.) 3/2018. (II.22.) 6/2018. (II.23.) X
40. 8/2017. (V.25.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról X
41. 10 2017. (V.25.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról 8/2019. (III.28.), 5/2022. (II.24.) X
42. 11 2017. (V.25.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól X
43. 14 2017. (IX.28.) A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól és a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról X
44. 15 2017. (IX.28.) A Tiszakécskei Városi Piac fenntartásáról X
45. 18 2017. (X.26.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról X
46. 22 2017. (XI.30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről 10/2022. (V.26.) X
47. 25 2017. (XII.21.) Tiszakécske város településképének védelméről X
48. 2/2018. (II.22.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 8/2018. (V.31.) 9/2018. (VII.26.) 13/2018. (IX.27.) 16/2018. (XII.20.), 10/2019. (IV.26.) X
49. 7/2018. (IV.26.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról X
50. 11 2018. (VII.26.) A temetőről és a temetkezés rendjéről X
51. 3/2019. (II.28.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 7/2020. (IV.28.) X
52. 4 2019. (II.28.) A közművelődésről 16/2021. (IX.30.), 14/2020. (VI.29.) X
53. 12/2019. (IV.26.) Tiszakécske Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról X
54. 21 2019. (X.25.) Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és bizottság tagjának tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 13/2020. (VI.29.) X
55. 23 2019. (XI.01.) Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 14/2020. (VI.29.), 4/2021. (V.20.), 11/2021. (VII.29.), 26/2021. (XII.16.), 2/2022. (I.27.), 13/2022. (VI.30.) X
56. 24 2019. (XI.28.) a helyi iparűzési adóról 24/2020. (XII.22.) X
57. 29/2019. (XII.19.) Tiszakécske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 2/2020. (II.27.), 11/2020. (VI.9.), 15/2020. (VII.10.), 17/2020. (VII.30.), 19/2020. (IX.24.), 20/2020. (X.29.), 25/2020. (XII.22.), 5/2021. (V.27.) X
58. 12/2020. (VI.29.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról X
59. 14 2020. (VI.29.) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli források átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról X
60. 16 2020. (VII.10.) Tiszakécske Város Településrendezési Terve részleges felülvizsgálatának időtartamára változtatási tilalom elrendeléséről 24/2021. (XII.16.) X
61. 18.2020 (VII.30.)  a közterületi térfigyelő rendszerről 9/2022. (V.26.) X
62. 2/2021. (II.23.) Tiszakécske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 7/2021. (VI.10.), 12/2021. (VII.29.), 14/2021. (VIII.30.), 15/2021. (IX.30.), 17/2021. (X.28.), 21/2021. (XI.25.), 22/2021. (XII.7.), 7/2022. (V.26.) X
63. 4/2021 (V.20.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TELKEKHEZ NYÚJTOTT VÉTELÁR-KEDVEZMÉNYRŐL X
64. 6/2021. (V.28.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról X
65. 9 2021 (VII.29.) A lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítésekről X
66. 10 2021 (VII.29.) A lakossági járdaépítésről és járdafelújításról X
67. 20 2021. (X.28.) A bölcsődei ellátás igénybevételéről X
68. 25 2021. (XII.16.) A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítéséről X
69. 1 2022 (I.27.) a sportról X
70. 3 2022. (I.27.) A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetményalapjáról X
71. 4/2022. (II.24.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 11/2022. (VI.7.), 12/2022. (VI.30.), 14/2022. (VII.29.), 16/2022. (IX.29.), 20/2022. (X.27.) X
72. 8/2022. (V.26.) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról
73. 19 2022. (IX.29.) A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváloztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám megállapításának szabályairól