Koronavírus járvánnyal kapcsolatos tiszakécskei intézkedések (Folyamatosan frissül!)

 Tisztelt Hozzátartozók!

 2020.06.03.-tól az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Idősek Bentlakásos otthonában az alábbi látogatási tilalom részleges feloldásának a szabályainak betartására kérjük Önöket!

Az Intézményünkben az eddig megszokott látogatási rend szerint kereshetik meg hozzátartozójukat.

A tervezett látogatása előtt mindenképpen a 06-76-540-198-as telefonon érdeklődjön, mivel az alábbi szabályok betartása kötelező, és nem biztos, hogy sikerül hozzátartozójával találkoznia:

 • Az Intézménybe való belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítő, és a maszk használata.
 • Csak és kizárólag egészséges hozzátartozó, rokon, ismerős léphet be az intézménybe.
 • A látogatás az intézmény udvarán, fedett helyen lehetséges.
 • Egyszerre 2 fő látogató lehet egy lakónál, a 2 méteres védőtávolság egymás, és a családok közötti betartása kötelező.
 • Egyszerre 15 fő látogató lehet az intézmény területén,
 • Lehetőség szerint 15-20 percig, hogy minél többen kapjanak lehetőséget a látogatásra.
 • Ágyban fekvő lakóinkat egyszerre 1 fő látogathatja, a maszk viselése kötelező.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

 

Novákné Lovas Erzsébet,  Intézményvezető


Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Kormány 215/2020 (V.20.) Kormányrendelete alapján a Városi Óvodák és Bölcsőde intézmény óvodái és a bölcsőde a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek 2020 május 25-től. 

Az óvodai és bölcsődei elhelyezés iránti igényeket a gyermek óvodapedagógusainak, kisgyermeknevelőinek jelezzék, vagy az alábbi elérhetőségeken jelentsék be:

Telefon: 76/542-069

                 E-mail: varosiovodak@tiszakecske.hu

A gyermek behozatalakor és a gyermek délutáni távozásakor a szülők szájmaszkban és az óvodák bejáratainál elhelyezett kézfertőtlenítő szer használatával léphetnek be az épületbe.

Tiszakécske, 2020. május 21.

Badari Katalin intézményvezető


KÖZLEMÉNY

a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

 • az anyakönyvi engedélyezésre,
 • a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
 • fakivágási engedélyekre,
 • óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,
 • adóigazgatási eljárásra,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:

 • kereskedelmi működési engedély,
 • telepengedély,
 • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,
 • jegyző engedélyhez kötött kutak kivitelezésnek, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése,
 • a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésre,
 • az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyekre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

 • az ügyfélkapu útján,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
 • e-mail útján megtett bejelentés is.

Ha a jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is kizárólag ezen az úton kerülhet sor.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalnál a rendelet szerinti e-mail cím útján tett bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@tiszakecske.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzésre a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt:díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Az eljárási illetéket a Tiszakécske Város Önkormányzat 11732208-15338112 számú számlájára történő utalás útján kell megfizetni, az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét kérjük szíveskedjen feltüntetni.

Gombosné dr. Lipka Klaudia sk.
jegyző


Egészségügyi Központ:

Kedves Betegeink!
A járványhelyzet még nem ért véget, de a  korlátozások feloldása folyamatos. A  jelenleg érvényben lévő miniszteri rendeletek alapján a következő változások történtek, 2020. május 11-től intézményünkben:

Háziorvosi és házi gyermekorvosi és védőnői ellátás:

A rendelésen  kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet beteget fogadni.  Az előjegyzés fő szabálya óránként  maximum 4 beteg vizsgálata.   A rendelőbe lépéskor hőmérsékletmérés,  kikérdezés ( koronavírus csekklista) és kézfertőtlenítés történik.

MASZK használata KÖTELEZŐ!

A várókban töltött idő és a személyes ellátás számának csökkentése a telemedicina  ( telefonos konzultáció) igénybe vételének maximális kihasználásával lehetséges. Mielőtt elindul, telefonáljon!

A szakrendeléseken óránként   4 beteg fogadására van lehetőség.   IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES, melyet   kizárólag telefonon, a  portán   ill. a szakrendelésen , annak időpontjában tudnak egyeztetni.

Járóbeteg szakellátás:

A rendelésen  kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet beteget fogadni.  Az előjegyzés fő szabálya óránként  maximum 4 beteg vizsgálata.   A rendelőbe lépéskor hőmérsékletmérés,  kikérdezés ( koronavírus csekklista) és kézfertőtlenítés történik.  MASZK használata KÖTELEZŐ!

Időpont egyeztetés  a portán ill. a szakrendelés idejében telefonon történik.  ( Papíralapú beutaló az eddigi gyakorlatnak megfelelően  szükséges.)

A  magas kockázatot jelentő beavatkozásokkal járó szakellátások,  azaz  a  fogászati   és fül-orr-gégészeti  szakrendelések működése   egyenlőre  szünetel!

A fizioterápiás kezelések elvégzésére  sincsen még lehetőség.

Laborvizsgálatok menete:    Időpont egyeztetés  8- 12 óra között  a  76/ 541 159-es telefonszámon, vérvétel  7 – 8.30.között, az eddigiek szerint.

                 Tisztelettel kérjük a fentiek betartását !  

Továbbra is vigyázzunk egymásra!
dr. Hegedűs Lívia                                                                                                                                         szakmai vezető


Tájékoztatjuk a Tisztelt Tiszakécskei Lakosokat és Ügyfeleinket, hogy a koronavírus kapcsán elrendelt korlátozások enyhítésének következtében 2020. május 18. napjától a személyes ügyfélfogadás ismét korlátozás nélkül elérhető a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban, a munkatársak készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Kérjük, hogy a személyes megjelenés során ügyeljenek a 1,5-2 méter távolság megtartására.

Továbbra is kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járvány megszűnéséig ügyeiket elsősorban elektronikus úton intézzék.

Ehhez információkat a következő oldalon találnak: https://e-onkormanyzat.gov.hu

Amennyiben információt szeretne, munkaidőben az alábbi elérhetőségeken is rendelkezésre állunk:

Központi telefonszám: 76/441-355
Adócsoport telefonszám: 76/441-118

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Tiszakécske, 2020. május 15.

Gombosné dr. Lipka Klaudia sk.  jegyző

                                              


Tisztelt Betegek!

 A fogászati ellátás heti 15 órában történik, óránként 4 beteget láthatunk el.

Fontos: mindenki csak telefonos egyeztetés után jöhet!!! Az ajtóban belépéskor megmérik a testhőmérsékletét, ki kell tölteni a tesztet, és csak akkor mehet el fel a beteg, ha ez alapján nem COVID-19 gyanús. Amennyiben lázas, akkor a háziorvosával kell konzultálnia.

A rendelési idő az alábbiak szerint történik:

dr Telepovszki Ágnes:

Május 11. hétfő: 8-12-ig

Május 12. kedd: nincs rendelés

Május 13. szerda: 13-17-ig

Május 14. csütörtök: 8-12-ig

Május 15. péntek: 8-11-ig

dr Kerekes Réka:

Május 11. hétfő: 8-12-ig

Május 12. kedd: 13-17-ig

Május 13. szerda: 8-12-ig

Május 14. csütörtök: 13-17-ig

Május 15. péntek: nincs rendelés

dr Pekli Éva. nem rendel.

Megértésüket köszönjük!


2020.05.01.

Tóth János Tiszakécske város polgármestere 2020. május 2. szombat 00.00 órától 2020. május 3. vasárnap 24.00 óráig ismét szigorúbb kijárási szabályokat vezet be a tiszakécskei lakosok védelme érdekében.

A kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a tiszakécskei lakosok védelme érdekében, abból a célból, hogy a különösen frekventált közterületeken ne alakuljon ki a járványveszély szempontjából veszélyes tömeg, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb kijárási szabályokat rendelek el 2020. május 2-án szombat 00.00 órától 2020. május 3-án vasárnap 24.00 óráig, tekintettel arra a tapasztalatra, miszerint az 1. §-ban megjelölt területeket hétvégén sok kiránduló keresheti fel.

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (V.01.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról

Tiszakécske Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

(1) Közterületen tilos a padon vagy más utcabútoron való tartózkodás és a játszótér használata.

(2) Nem folytatható egyéni szabadidős sporttevékenység, horgászat, szabadidős célú gyalogos közlekedés az alábbi területeken:

a) Tiszakécskei-Holt-Tisza partélétől számított 200 m-es övezetén belül,

b) Szabadstrand területén,

c) Miskó István sétányon.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak

a) azon személyekre, akik érvényes lakcímkártyával bizonyítani tudják, hogy Tiszakécske Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,

b) a Tiszakécskei-Holt-Tiszára 2020. évre érvényes éves területi jeggyel rendelkező személyekre,

c) a Tiszakécskei-Holt-Tiszára 2020. évre érvényes éves területi jeggyel rendelkező személyekkel egy háztartásban élő személyekre.

 1. §

Ez a rendelet 2020. május 2-án lép hatályba és 2020. május 4-én hatályát veszti.


2020.04.30.

Vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, új, az eddiginél lazább szabályokat állapítanak meg

Fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a koronavírus-fertőzés területi különbségeire tekintettel újraindítható az élet Magyarországon – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Két szabály változatlan: a leginkább veszélyeztetett idősek biztonsága ezután is garantált kell, hogy legyen, és a területi különbségekre is figyelemmel kell lenni. Az aktív fertőzöttek 70 százaléka Budapesten és Pest megyében van, a kijárási korlátozásokat ezért a fővárosban és Pest megye egyes járásaiban továbbra is indokolt fenntartani – fejtette ki a tárcavezető.

Arról is beszélt, hogy a kórházakból kimenő és bejövő betegeket kötelezően tesztelni kell, ahogyan az idősotthonokban dolgozókat is.

Kijelenthető, Magyarország ma olyan helyzetben van, hogy az egészségügy akár a tömeges megbetegedés kezelésére is felkészült – mondta Gulyás Gergely.

Májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről később döntenek – mondta Gulyás Gergely.
A tárcavezető a kormány döntéseit ismertetve közölte: az egész országban marad az ingyenes parkolás, ez az intézkedés bevált, nem eredményezett komoly forgalomnövekedést, viszont lehetővé teszi, hogy aki megteheti, nem a tömegközlekedést veszi igénybe, ami segíti a fertőzés terjedésének korlátozását.
Hangsúlyozta: a vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, új, az eddiginél lazább szabályokat állapítanak meg, de azt kérik, hogy a védekezési intézkedéseket ott is mindenki tartsa tiszteletben.

Közigazgatási egyszerűsítésekről döntött a kormány: az engedély alapján gyakorolható tevékenységek – egyes kivételekkel – mostantól bejelentés után gyakorolhatóak lesznek – jelentette be a miniszter.

Gulyás Gergely ismertetése szerint, ha valaki bejelenti egy tevékenység megkezdését és a hatóság azt nyolc napon belül nem tiltja meg, akkor a kilencedik naptól szabadon elkezdheti azt gyakorolni.

Hozzátette: mintegy két tucat ügycsoport továbbra is engedélyköteles; a részletszabályok hamarosan megismerhetőek lesznek.

Elmondta, remélik, hogy az egyszerűsítéssel a koronavírus-járvány időszakában kevesebb lesz a személyes kapcsolattartás, illetve csökken a vállalkozások adminisztrációs terhe.

Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat – közölte Gulyás Gergely.

Elmondta, a korlátozások feloldása azért is fontos, mert a magánegészségügy hozzá tud járulni a közegészségügy tehermentesítéséhez.

Hozzátette: a közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, különböző időpontokban oldják fel különböző szakrendelésekre vonatkozóan.

Kitért arra, hogy a magyar oktatási rendszer a jelenlegi helyzetben felkészült a hétfőn induló érettségi megtartására.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy hétfőtől több adatot közölnek: a megbetegedésekre és halálozásokra vonatkozó adatokat külön ismertetik Budapestre és azokra a Pest megyei járásokra nézve, ahol fennmaradnak a kijárási korlátozások.

szöveg forrása: kormany.hu.

A veszélyhelyzet miatti fogászati sürgősségi ellátás rendelési ideje május 04-től május 15-ig a következő:

Május 04. hétfő:      9-11-ig       dr. Telepovszki Ágnes
Május 05. kedd:     14-16-ig      dr. Kerekes Réka
Május 06. szerda:  14-16-ig      dr. Telepovszki Ágnes
Május 07. csütörtök: 14-16-ig   dr. Kerekes Réka
Május 08. péntek:    9-11-ig      dr. Telepovszki Ágnes
Május 11. hétfő:       9-11-ig      dr. Kerekes Réka
Május 12. kedd:      14-16-ig     dr. Telepovszki Ágnes
Május 13. szerda:   14-16-ig     dr. Kerekes Réka
Május 14. csütörtök: 14-16-ig   dr. Telepovszki Ágnes
Május 15. péntek:     9-11-ig     dr. Kerekes Réka


A hétvégére vonatkozó kijárási korlátozások

Tóth János Tiszakécske város polgármestere 2020. április 25. szombat 00.00 órától 2020. április 26. vasárnap 24.00 óráig ismét szigorúbb kijárási szabályokat vezet be a tiszakécskei lakosok védelme érdekében.

A kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV.23.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a tiszakécskei lakosok védelme érdekében, abból a célból, hogy a különösen frekventált közterületeken ne alakuljon ki a járványveszély szempontjából veszélyes tömeg, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb kijárási szabályokat rendelek el 2020. április 25-én szombat 00.00 órától 2020. április 26-án vasárnap 24.00 óráig, tekintettel arra a tapasztalatra, miszerint az 1. §-ban megjelölt területeket hétvégén sok kiránduló keresheti fel.

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról

Tiszakécske Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV.23.) Korm. rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 

 • Közterületen tilos a padon vagy más utcabútoron való tartózkodás és a játszótér használata.

(2) Nem folytatható egyéni szabadidős sporttevékenység, horgászat, szabadidős célú gyalogos közlekedés az alábbi területeken:

 1. a) Tiszakécskei-Holt-Tisza partélétől számított 200 m-es övezetén belül,
 2. b) Szabadstrand területén,
 3. c) Miskó István sétányon.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak

 1. a) azon személyekre, akik érvényes lakcímkártyával bizonyítani tudják, hogy Tiszakécske Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
 2. b) a Tiszakécskei-Holt-Tiszára 2020. évre érvényes éves területi jeggyel rendelkező személyekre,
 3. c) a Tiszakécskei-Holt-Tiszára 2020. évre érvényes éves területi jeggyel rendelkező személyekkel egy háztartásban élő személyekre.

 

2.§

Ez a rendelet 2020. április 25-én lép hatályba és 2020. április 27-én hatályát veszti.

Rendelet_kijárási korl 04.25-26 (1)


A veszélyhelyzet miatti fogászati sürgősségi ellátás rendelési ideje április 20-tól május 01-ig a következő:

Április 20. hétfő:      9-11-ig       dr. Telepovszki Ágnes
Április 21. kedd:     14-16-ig      dr. Kerekes Réka
Április 22. szerda:  14-16-ig      dr. Telepovszki Ágnes
Április 23. csütörtök: 14-16-ig   dr. Kerekes Réka
Április 24. péntek:    9-11-ig       dr. Telepovszki Ágnes

Április 27. hétfő:       9-11-ig      dr. Kerekes Réka
Április 28. kedd:      14-16-ig     dr. Telepovszki Ágnes
Április 29. szerda:   14-16-ig     dr. Kerekes Réka
Április 30. csütörtök: 14-16-ig   dr. Telepovszki Ágnes
Május 01. péntek:    munkaszüneti nap


E hétvégén is szigorúbb kijárási korlátozások lesznek városunkban

Tóth János Tiszakécske város polgármestere 2020. április 18. szombat 00.00 órától 2020. április 19. vasárnap 24.00 óráig ismét szigorúbb kijárási szabályokat vezet be a tiszakécskei lakosok védelme érdekében.

A hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a tiszakécskei lakosok védelme érdekében, abból a célból, hogy a különösen frekventált közterületeken ne alakuljon ki a járványveszély szempontjából veszélyes tömeg, a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb kijárási szabályokat rendelek el 2020. április 18-án szombat 00.00 órától 2020. április 19-én vasárnap 24.00 óráig, tekintettel arra a tapasztalatra, miszerint az 1. §-ban megjelölt területeket hétvégén sok kiránduló keresheti fel.

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról

Tiszakécske Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm. rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1)       Közterületen tilos a padon vagy más utcabútoron való tartózkodás és a játszótér használata.

(2)       Nem folytatható egyéni szabadidős sporttevékenység, horgászat, szabadidős célú gyalogos közlekedés az alábbi területeken:

 1. a) Tiszakécskei-Holt-Tisza partélétől számított 200 m-es övezeten belül,
 2. b) Szabadstrand területén,
 3. c) Miskó István sétányon.

(3)       A (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak azon személyekre, akik érvényes lakcímkártyával bizonyítani tudják, hogy Tiszakécske Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

2.§

Ez a rendelet 2020. április 18-án lép hatályba és 2020. április 20-án hatályát veszti.

A teljes rendelet letölthető innen: Rendelet_kijárási korl 04.18-19 (1)


2020.04.11.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

 1. Társadalmi hatások

A rendelet csökkenti a koronavírus terjedésének sebességét, a fertőzöttek számát.

 1. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet az önkormányzat költségvetését nem érinti.

 1. Környezeti hatások

A rendelet csökkenti a koronavírus fertőzöttek számát, védi az emberek egészségét, életét.

 1. Egészségi következmény

A rendelet csökkenti a koronavírus fertőzöttek számát, elősegíti az egészség megvédését.

 1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

 1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása nem kötelező.

 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint valamennyi képviselő-testületi feladat- és hatáskört a polgármester gyakorolja, az ott meghatározott korlátra tekintettel.

A Kat. tv. hivatkozott felhatalmazása alapján a Képviselő-testület rendeletalkotási kizárólagos hatáskörét is a polgármester gyakorolja kihirdetett veszélyhelyzetben.

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a települési önkormányzat polgármestere, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének a Kat. tv.  46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója önkormányzati rendeletben a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól – a 2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig terjedő időszakra vonatkozó – szigorúbb kijárási szabályokat állapíthat meg.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

 1. -hoz

A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (2) felhatalmazása alapján a tiszakécskei lakosok védelmére, annak érdekében, hogy a különösen frekventált közterületeken ne alakuljon ki a járványveszély szempontjából veszélyes tömeg, a Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb kijárási szabályokat rendelek el 2020. április 12-én vasárnap 00.00 órától április 13-án hétfő 24.00 óráig, tekintettel arra a tapasztalatra, miszerint az 1. §-ban megjelölt területeket sok kiránduló keresheti fel az ünnepi időszakban.

2. -hoz

A 2. § az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, és a felhatalmazás terjedelmének megfelelő hatályvesztésének időpontját tartalmazza.

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (IV.11.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról

Tiszakécske Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 • Közterületen tilos a padon vagy más utcabútoron való tartózkodás és a játszótér használata.
 • Nem folytatható egyéni szabadidős sporttevékenység, horgászat, szabadidős célú gyalogos közlekedés az alábbi területeken:
 1. Tiszakécskei-Holt-Tisza partélétől számított 200 m-es övezeten belül,
 2. Szabadstrand területén,
 3. Miskó István sétányon.
 • A (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak azon személyekre, akik érvényes lakcímkártyával bizonyítani tudják, hogy Tiszakécske Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Ez a rendelet 2020. április 12-én lép hatályba és 2020. április 14-én hatályát veszti.

Tiszakécske, 2020. április 11.

 Tóth János                                                   Gombosné dr. Lipka Klaudia

polgármester                                                                     jegyző

ZÁRADÉK: 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

 Tiszakécske, 2020. április 11.

 

                                                                                 Gombosné dr. Lipka Klaudia

                                                                                                       jegyző


2020.04.04.

KÖZTERÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

Tiszakécskén, Tiszabögön és Kerekdombon is fertőtleníttetni fogja a közterületeket Tiszakécske Város Önkormányzata április 4-én és 5-én este.

Holnap este 18.00 órától Tiszabögről indulva Tiszakécske irányába kezdődik meg a forgalmasabb közterületek fertőtlenítése- tájékoztatott Tóth János, Tiszakécske város polgármestere, aki elmondta, hogy a fertőtlenítést a Városgondnokság munkatársai végzik majd el, szakemberek irányítása mellett. A város vezetése jelölte ki a településen azokat a helyszíneket, ahol a fertőtlenítést el lehet végezni.

Tisztelettel kérjük a lakosokat, hogy a munkalátok ideje alatt ne akadályozzák a szakembereket a fertőtlenítés elvégzésében, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy a koronavírus járvány terjedése ellen hatékonyan vegyük fel a harcot. Mindenkinek köszönöm szépen a türelmét, megértését – hangsúlyozta városunk vezetője. – Vigyázzunk egymásra!

A fertőtlenítés egy Virkon S por nevű, professzionális fertőtlenítőszerrel történik majd.

2020.04.02.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
TISZAKÉCSKEI JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

 

         FELHÍVÁS

·     Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség
     Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.    Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel! · Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” távolságot!  elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén az ingyenesen hívható  1818-as számon kapható segítség ·

Ügyfélszolgálatunkra a következő elérhetőségeken jelentkezhet be, vagy kérhet időpontot:

 eugyintezes.munka.hu vagy

foglalkoztatas.tiszakecske@bacs.gov.hu vagy

76/795-501 telefonon vagy

saját ügyfélkapun

 

További információk: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun/szervezet vagy: http://bkmkh.hu/


Az Egészségügyi Központ közleménye:

Tisztelt Pácienseink!
A veszélyhelyzet miatti sürgősségi ellátás rendelési ideje április 06-tól április 17-ig a következő:

Április 06. hétfő:      9-11-ig       dr. Telepovszki Ágnes
Április 07. kedd:     14-16-ig      dr. Kerekes Réka
Április 08. szerda:  14-16-ig      dr. Telepovszki Ágnes
Április 09. csütörtök: 14-16-ig   dr. Kerekes Réka
Április 10. péntek:   munkaszüneti nap

Április 13. hétfő:      munkaszüneti nap
Április 14. kedd:      14-16-ig     dr. Telepovszki Ágnes
Április 15. szerda:   14-16-ig     dr. Kerekes Réka
Április 16. csütörtök: 14-16-ig   dr. Telepovszki Ágnes
Április 17. péntek:    9-11-ig      dr. Kerekes Réka

2020.03.31.

A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében március 31-én tartottak megbeszélést a koronavírus járvánnyal kapcsolatos további helyi intézkedések tekintetében. Cikkünk folyamatosan frissül, melyben a legfontosabb információkról tájékozódhatnak.

A megbeszélést Tiszakécske Város Önkormányzatának vezetője, Tóth János polgármester hívta össze, melyen részt vett Petrezselyem László, a település alpolgármestere, Gombosné Dr. Lipka Klaudia, városunk jegyzője, Dombiné Horpácsi Mária aljegyző, Tóth Tibor, a helyi rendőrőrs parancsnoka és a városi intézmények vezetői: Kis Ernő (Városgondnokság), Szendreiné Kiss Judit (Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium), Bertalanné Badari Katalin (Városi Óvodák és Bölcsőde), Novákné Lovas Erzsébet (Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ) és Aracs Eszter (Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár). A március végi egyeztetésen részt vett Horváth Ágnes a Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolájának vezetője és Balla Norbert, a Tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskola és Gimnázium igazgatója is.

A megbeszélésen településünk polgármesterét tájékoztatták az intézményvezetők a kialakult helyzetben az általuk vezetett intézmények működéséről, illetve az azoknál meghozott biztonsági szabályok ellátásáról.

Tóth János, polgármester döntése értelmében a bölcsődei és az óvodai rendkívüli szünet visszavonásig érvényben marad. Az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár továbbra sem látogatható.

Felhívás:

Tisztelt Tiszakécskei Lakosok!

A koronavírus járvány elleni védekezéssel összefüggő feladatokat az önkormányzat a jelenlegi helyzetben a rendelkezésre álló személyi állományával teljes mértékben el tudja látni.

A járvány fokozódása esetén azonban szükségessé válhat önkéntesek bevonása.

A fentiek alapján várjuk azon 18 évet betöltött, fiatalabb felnőtt korosztályba tartozó, teljesen egészséges és a vírusfertőzés által sem közvetlenül, sem közvetetten nem érintett személyek jelentkezését, akik szükség esetén szívesen segítenének bevásárlásban, egyéb feladatok ellátásában.

Jelentkezni névvel és telefonszámmal hétköznaponként 8.00 és 13.00 óra között az 06-20/806-4859 telefonszámon vagy az onkentes@tiszakecske.hu e-mail címen lehet.

Köszönettel: Tóth János

Tiszakécske város polgármestere


Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a Városi Óvodák és Bölcsőde intézményben Tiszakécske Város Polgármestere a veszélyhelyzetre való tekintettel a rendkívüli szünetet határozatlan ideig, visszavonásig meghosszabbította.

Továbbra is lehetőséget biztosítunk az óvodai és bölcsődei fogadására azoknak a gyermekeknek, akiknek biztonságos elhelyezéséről a szülők nem tudnak gondoskodni.

Az óvodai és bölcsődei elhelyezés iránti igényeket az alábbi elérhetőségeken jelezzék:

                 Telefon: 76/542-069

                 E-mail: varosiovodak@tiszakecske.hu

Kérjük Önöket, hogy lehetőleg tartsák otthon gyermekeiket és csak rendkívül indokolt esetben vegyék igénybe az óvodai és bölcsődei ellátást.

Amennyiben feltétlenül szükséges a gyermek óvodai vagy bölcsődei elhelyezése, a szülő az óvoda, illetve a bölcsőde épületébe nem léphet be. A gyermekeket a kapuban az óvoda, illetve a bölcsőde dolgozója veszi át a szülőtől, illetve adja át a szülőnek távozáskor.

Amennyiben étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) igényel gyermekének a rendkívüli szünet idejére, kérjük a fent említett elérhetőségeken jelezze.

A továbbiakról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Tiszakécske, 2020. március 31.

Badari Katalin

intézményvezető

A bölcsődei és óvodai beiratkozással kapcsolatos információk:


Országos kijárási korlátozás: itt olvasható!


2020.03.26.

Felhívás

Tisztelt Tiszakécskeiek!

Az elmúlt időszakban többen jelezték a város önkormányzatánál, hogy pénzbeli felajánlással vagy egyéb adományokkal segítenének a koronavírus járvány okozta kialakult helyzetben rászorulóvá váló tiszakécskei polgártársainknak.

Ennek okán a Tiszakécske Városért Közalapítványon keresztül elérhetővé tettünk egy számlaszámot, ahová a felajánlásokat elküldhetik:

11732208 – 20035901

Kérjük, hogy az utalás közlemény rovatában az alábbi szöveg szerepeljen:

adomány2020

A beérkező pénzösszeget a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kezeli majd. A rászorulók nem pénzt fognak kapni, hanem tartós élelmiszert, számukra szükséges gyógyszereket és egészségügyi eszközöket.

Várjuk azoknak a cégeknek, magánszemélyeknek a felajánlásait, akik segíteni szeretnének a kialakult helyzet miatt bajbajutottakon!

Köszönettel: Tóth János, Tiszakécske város polgármestere


A szelektív- és a zöldhulladék az eredetileg meghirdetett időpontokban, egyéb rendelkezésig ismét elszállításra kerül.

Mivel a szállítást nem minden esetben az eddig megszokott személyek végzik, az esetleges problémákért előre is elnézést kérünk.

Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala


Ülésezett a képviselő-testület

Tiszakécske Város Önkormányzatának képviselő-testülete március 26-án ülésezett a Városháza tanácskozó termében.

A testületi ülés elején Tóth János, városunk polgármestere tájékoztatta a képviselőket az elmúlt időszak városi híreiről, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos tiszakécskei intézkedések meghozataláról. Tóth János elmondta, jelenleg négy személy van hatósági házi karanténban a városban és továbbra sincsen koronavírus fertőzéssel diagnosztizált beteg.


Tisztelt Tiszakécskeiek! Továbbra is kérem mindenkinek a türelmét és megértését a kialakult helyzettel kapcsolatban! Településünkön továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg, az eddigi információink szerint. Kérek mindenkit, hogy kövessék a központilag kihirdetett útmutatásokat! A város vezetése, önkormányzati kötelezettségei alapján, minden szükséges lépést megtett és megtesz majd a jövőben is a koronavírus járvány terjedésének megelőzésével kapcsolatosan. Mindenki vigyázzon magára és hozzátartozóira! Aki teheti, továbbra is maradjon otthon – tájékoztatta a Kécskei Krónikát Tóth János, városunk polgármestere.

Felhívás Tiszakécskén élő, de más településen tanuló diákok részére

Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok!

Az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása azon önkormányzat feladata, ahol az iskola található.

Tekintettel azonban arra, hogy iskolalátogatási tilalom áll fenn, és az iskolákban tantermen kívüli, digitális munkarend került bevezetésre, így azon diákok, akik nem helyben Tiszakécskén, hanem más városokban (településen) tanulnak, de Tiszakécskén, Kerekdombon, Tiszabögön laknak, ebédet igényelhetnek, amit jelezni tudnak hétköznapokon 8.00-15.00 óra között az alábbi telefonszámon:

06-30/877-7531

Tóth János, polgármester

Szünetel a csomagolási és biológiailag lebomló hulladékok begyűjtése

A csomagolási és biológiailag lebomló hulladékok begyűjtése az FBH NP. Kft, mint közszolgáltató válogatóművének leállítása és egyéb műszaki okok miatt, Tiszakécske Város közigazgatási területén – a korona vírusos fertőzésveszély miatt kihirdetett vészhelyzet idejére – határozatlan időtartamra 2020.03.23-tól felfüggesztésre kerül.

A kommunális hulladékok (110 literes kukák) heti ürítése nem változik.2020.03.23.

A csomagolási és biológiailag lebomló hulladékok begyűjtése az FBH NP. Kft, mint közszolgáltató válogatóművének leállítása és egyéb műszaki okok miatt, Tiszakécske Város közigazgatási területén – a korona vírusos fertőzésveszély miatt kihirdetett vészhelyzet idejére – határozatlan időtartamra 2020.03.23-tól felfüggesztésre kerül.

A kommunális hulladékok (110 literes kukák) heti ürítése nem változik!!!!!!

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos tiszakécskei hírek /2020.03.20./

A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet kapcsán több új, helyi intézkedésre is szükség volt. Ezeket gyűjtöttük össze cikkünkben.

BKM KH Tiszakécskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a BKM KH Tiszakécskei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

 • Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség
 • Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
 • Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel!
 • Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” távolságot!
 • Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat: Foglalkoztatási támogatások, álláskeresési ellátások hatósági ügyei 06 76 795 501, foglalkoztatas.tiszakecske@bacs.gov.hu

További információk:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun/hirek/kizarolag-idopontfoglalassal-tortenik-az-ugyintezes-a-kormanyhivatali-ugyfelszolgalatokon-az-elkeszult-okmanyokat-postan-kezbesitik-nem-kozlekednek-a-mobilizalt-kormanyablakok

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ

Közérdekű információk a rendkívüli helyzetben

Tisztelt Lakosság!

Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Család- és gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben mindannyiunk érdekében az alábbi információkat szeretnék megosztani Önökkel:

– Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:  Csak személyesen intézhető, halaszthatatlan ügyekben a Polgármesteri Hivatalban minden hétköznap 8.00-9.00 óra között állnak rendelkezésre, a Vásár utcai középső bejáratnál. Központi telefonszám: 06 76/441-355

– Amennyiben Ön 70. életévét betöltött személy, és ellátásáról családtagjai, ismerősei nem tudnak gondoskodni, vagy tud a környezetében élő ilyen személyről, kérjük, jelezze az alábbi telefonszámokon 8.00-15.00 óra között: 06 20/235-2783; 06 76/542-065; 06 76/542-066

– Család- és gyermekjóléti Szolgálat hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-13:00 óráig fogadja azokat a hívásokat, amelyben rászoruló gyermekek, felnőttek, idősek érdekében kérnek segítséget. Elérhetőség: 06 76/542-056,06 76/542-057,06 76/542-058

Kérjük Önöket, hogy vigyázzanak magukra és egymásra is! Merjen segítséget kérni, ha úgy érzi, hogy önmaga kevés a probléma megoldáshoz!

Fogorvosi rendelés:

Mindenki csak és kizárólag sürgősségi esetben veheti igénybe az ellátást, és lehetőleg telefonáljon, mielőtt elindul a rendelőbe! Megértésüket köszönjük!

Március 23. hétfő:   9-11-ig   dr. Telepovszki Ágnes

Március 24. kedd:   14-16-ig  dr. Kerekes Réka

Március 25. szerda: 14-16-ig  dr. Telepovszki Ágnes

Március 26. csütörtök: 14-16-ig  dr. Kerekes Réka

Március 27. péntek: 9-11-ig   dr.Telepovszki Ágnes

Március 30. hétfő:   9-11-ig    dr. Kerekes Réka

Március 31. kedd:   14-16-ig  dr. Telepovszki Ágnes

Április 01. szerda: 14-16-ig   dr. Kerekes Réka

Április 02. csütörtök: 14-16-ig  dr. Telepovszki Ágnes

Április 03. péntek: 9-11-ig    dr. Kerekes Réka


Az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ Idősek bentlakásos Intézménye ezúton tájékoztatja a Tisztelt hozzátartozókat, rokonokat, barátokat, szomszédokat.

A kialakult nemzetközi és hazai járványügyi helyzetre való tekintettel arra kérünk mindenkit, hogy az időseink védelmében minden kérést, és a folyamatosan megjelenő rendeleteket tartsa be.

Arra kérünk mindenkit, hogy az itt megadott telefonszámokon:

06 76 / 542-064 (emelet), 06 76 /540-198  (földszint)

Legyenek szívesek érdeklődni hozzátartozóikról, rokonaikról. Az üzeneteket átadjuk az idebent lakóknak. Akinek egészségi állapota engedi, személyesen is tudnak vele telefonon beszélni.

Valamint az alábbi e-mail címen fogadunk üzeneteket: eszi@tiszakecske.hu

Amennyiben a hozzátartozóik egészségügyi állapotában bármiféle változás történik, a családot értesíteni fogjuk.

Köszönjük megértésüket, türelmüket!

Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal

„Tiszakécske Város közigazgatási területén a 2020. év április-május hónapra tervezett lakossági lom begyűjtése, elszállítása az új típusú koronavírus fertőzések miatt elrendelt vészhelyzet idejére, a kommunális hulladék elszállításának biztonságos fenntarthatósága és a fertőzésveszély minimalizálása érdekében a mai naptól határozatlan időre felfüggesztésre kerül.”


A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében március 15-én tartottak megbeszélést a koronavírus járvánnyal kapcsolatos helyi intézkedések tekintetében. Cikkünk folyamatosan frissül, melyben a legfontosabb információkról tájékozódhatnak.

A megbeszélést Tiszakécske Város Önkormányzatának vezetője, Tóth János polgármester hívta össze, melyre meghívta Kovács Ernőt, Bács-Kiskun megye kormánymegbízottját, Petrezselyem Lászlót, a település alpolgármesterét, Gombosné Dr. Lipka Klaudiát, városunk jegyzőjét, Tóth Tibort, a helyi rendőrőrs parancsnokát és a városi intézmények vezetőit: Kis Ernőt (Városgondnokság), Szendreiné Kiss Juditot (Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium), Bertalanné Badari Katalint (Városi Óvodák és Bölcsőde), Novákné Lovas Erzsébetet (Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ) és Aracs Esztert (Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár)

Tóth János, Tiszakécske város polgármestere a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet, az életbe lépett különleges jogrend és a 2020. március 13-án elhangzott kormányzati bejelentések alapján a következő intézkedéseket hozta meg:

 1. Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tiszakécskei Lakosok!
A koronavírus kapcsán elrendelt országos veszélyhelyzet miatt – az Önök iránt érzett felelősség és a megelőző óvatosság jegyében – a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás március 16 napjától (visszavonásig) szünetel.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ügyeiket az elkövetkezendő időszakban az alábbiak szerint szíveskedjenek intézni:
Amennyiben van rá mód, kérem részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézést.

Ehhez információkat a következő oldalon találnak: https://e-onkormanyzat.gov.hu

Beadványaikat postai úton is eljuttathatják részünkre az alábbi postacímre:

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
Kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel:

Központi elérhetőségek:

Telefon: 76/441-355, E-mail: polh@tiszakecske.hu

Adócsoport elérhetőségei:Telefon: 76/441-118, E-mail: adocsoport@tiszakecske.hu

A Polgármesteri Hivatal munkatársai a csak személyesen intézhető, halaszthatatlan ügyekben a Polgármesteri Hivatalban minden hétköznap 8.00-9.00 óra között állnak rendelkezésre, melyhez kérem, hogy a Vásár utcai középső bejáratot szíveskedjenek használni.

Megértésüket és szíves együttműködésüket, türelmüket magam és valamennyi kollégám nevében előre is köszönöm!
Tiszakécske, 2020. március 16.

Tisztelettel: Gombosné dr. Lipka Klaudia sk. jegyző

 1. Bezárnak a Városi Óvodák és a Bölcsőde

Az intézmény lehetőséget biztosít az óvodai és bölcsődei fogadására azoknak a gyermekeknek, akiknek biztonságos elhelyezéséről a szülők nem tudnak gondoskodni.
Kérjük Önöket, hogy lehetőleg tartsák otthon gyermekeiket és csak rendkívül indokolt esetben vegyék igénybe az óvodai és bölcsődei ellátást.
Amennyiben feltétlenül szükséges a gyermek óvodai vagy bölcsődei elhelyezése, a szülő az óvoda, illetve a bölcsőde épületébe nem léphet be. A gyermekeket a kapuban az óvoda, illetve a bölcsőde dolgozója veszi át a szülőtől, illetve adja át a szülőnek távozáskor.
A Városi Óvodák és Bölcsőde főzőkonyhája március 16-án csak az óvodai, bölcsődei elhelyezést, illetve az iskolai kiscsoportos elhelyezést igénybe vevő gyermekek részére biztosít étkezést.

 1. Bezárnak az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár (ide tartozik az Ókécskei Közösségi Ház és az Ókécskei Alkotóműhely is)

Arany János Művelődési Központ 6060 Tiszakécske, Béke utca 140.
Városi Könyvtár 6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos utca 40.
Ókécskei Közösségi Ház 6060 Tiszakécske, Templom tér 6.
2020. március 16-tól március 31-ig tevékenységeit felfüggeszti, látogatókat nem fogad az Arany János Művelődésii központ és Városi Könyvtár!
Az intézményben működő csoportok nem működnek, a rendezvények elmaradnak!

Rendezvényeinkről további részletes tájékoztatást kérhetnek az intézmény vezetőjétől 0620-427-7917-es telefonszámon.

A Városi Könyvtárból kölcsönzött könyvek, és egyéb adathordozók, dokumentumok, valamint könyvtárközi kölcsönzéssel másik könyvtárból megkért könyvek visszaadásának határideje az intézmény újbóli megnyitását követően válnak esedékessé.

 1. Lezárásra kerülnek a játszóterek

Nem megoldott a folyamatos fertőtlenítés.

 1. Lezárásra kerül a piactéri csarnoképület

A keddi, pénteki és vasárnapi napokon a piactéren élelmiszer és tisztítószerek árusítása továbbra is engedélyezett, csak a csarnoképület zár be.

Kérjük az árusokat, hogy a zöldséget, gyümölcsöt és egyéb élelmiszereket átlátszó fóliával takarják le az árusításkor!

6. Egészségügyi Központ

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rendelőintézetben (Egészségügyi Központ) az új koronavírus elleni küzdelem érdekében 2020. 03. 16.-tól az alábbi szabályok kerültek bevezetésre:

A háziorvosi rendeléseket csak sürgős esetben keressék fel.
Magas láz esetén elsődlegesen telefonos konzultáció szükséges a háziorvossal.

Amennyiben személyesen jelentkezik a rendelőben, a bejáratnál a hivatalos eljárásrend szerint kikérdezés történik, ennek eredményétől függően a mindenkor hivatalos eljárásrend szerint kerül ellátásban.
A rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása lehetőleg telefonon történjen.

A szakrendelések működését, mivel nem sürgős feladatokat látnak el, március 16-tól átmenetileg felfüggesztjük.

A fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.
A rendelőintézetben csak a szükséges legrövidebb ideig tartózkodjanak!

A sürgősségi esetek ellátása a mentő, háziorvosok, illetve az orvosi ügyelet hatáskörébe tartoznak.
Együttműködésüket kérjük a hazai, a nemzetközi és országos járványügyi helyzetre való tekintettel, saját maguk, a hozzátartozóik és az egészségügyi dolgozók védelmének érdekében.

Dolgozzunk együtt a járvány megfékezése érdekében!

Tiszakécske Önkormányzata és a Rendelőintézet Vezetősége 2020. március 17-től visszavonásig az alábbi intézkedéseket léptette életbe:

 1. A rendelőintézetbe való bejutás rendje változik: minden belépő szigorú ellenőrzési folyamaton megy át, mely megszűri jogosultságát és esetleges fertőző betegségeit.
 2. A járóbeteg szakrendelések rendelőintézetünkben 2020. március 17-től korlátozásra kerülnek, a szakrendelések átmenetileg szünetelnek, de rendelési időben telefonon elérhetőek.
 3. A háziorvosi rendeléseket lehetőség szerint telefonon keresse fel, teendőit illetően kérjen tanácsot, a személyes megjelenést lehetőség szerint kerülje.
 4. A vérvételi helyen csak sürgős vizsgálatok elvégzésére van lehetőség, melyet egyeztessen háziorvosával. A gyermekvérvétel szintén csak sürgős esetben működik.

Kérjük fentiekben foglaltak betartását! FOGJUNK ÖSSZE  A KORONAVÍRUS ELLEN !

Dr. Hegedűs Lívia a rendelőintézet szakmai vezetője

7. Tiszakécskei Falugazdász iroda – alkalmi ügyfélfogadási rend:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetősége felelős munkáltatóként az elmúlt időszakban bevezetett kormányzati intézkedésekre tekintettel 2020. március 16. és április 3. között alkalmi ügyfélfogadási rendet vezet be.
Ennek megfelelően a tiszakécskei falugazdász iroda ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:

hétfő:7.30 – 12.00, kedd: 7.30-16.30, szerda: 7.30-16.30, csütörtök: 12.30-16.30, péntek: 7.30-12.00

A meghozott intézkedések 2020. március 16-tól 2020. március 31-ig érvényesek. A város vezetése folyamatosan tájékozódik az országos rendeletekkel és fejleményekkel kapcsolatban, melyek alapján további döntéseket hozhat meg.


Megkérünk arra mindenkit, hogy az emberek csak munkába járjanak, ne utazzanak lehetőség szerint tömegközlekedéssel, nagyobb családi rendezvényeiket halasszák el. Ne tartozzunk azon országok közé, ahol a vírus az emberek felelőtlensége miatt nagyon gyorsan terjed és sok áldozatot szed! Az emberi élet védelme a legfontosabb! Ez közös felelősségünk! Vigyázzunk szeretteinkre, különösen figyeljünk a környezetünkben élő idős emberekre, akik a járvány miatt a legnagyobb veszélynek vannak kitéve! – emelte ki Tóth János, Tiszakécske Város polgármestere.

Kovács Ernő, Bács-Kiskun megye kormánymegbízottja felhívta a figyelmet a hivatali ügyek intézésének jelenleg megfelelő módjára is:

A lakosságot arra kérjük, hogy elsősorban időpont foglalással keressük fel a kormányablakokat és csak a legindokoltabb esetben tegyék ezt személyesen. Azt szeretnénk, hogy ne legyen zsúfoltság a kormányablakokban sem, sorszámot ne az ügyfelek húzzanak, hanem az ügyfél irányító kolléga, a várakozók megfelelő távolságban helyezkedjenek el egymástól.

Kérek mindenkit, hogy egymásra nagyon vigyázzunk, kerüljük a közösségi rendezvényeket, nagyobb családi ünnepeket, összejöveteleket halasszuk későbbre! Nagyon figyeljünk idősebb hozzátartozóinkra, szomszédainkra is, segítsünk nekik, hogy minél kevesebbszer kelljen elhagyni otthonukat! Minden intézkedés az emberi élet védelmét, a lakosság érdekeit szolgálja!  Legyünk fegyelmezettek, hogy minél kevesebb áldozattal átvészelhessük ezt a világjárványt!


Személyesen csak szükség esetén és csak időpontfoglalással, de inkább interneten intézzék az ügyeket!
A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezet be a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.
Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.

Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a kormányablakokat. A kormányablakok hétfőn nyitják meg az új foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak majd fogadni, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.

A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva várják meg, amíg sorra kerülnek.

Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni a kormányablakokban, okmányirodákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélküldeményként a postaládába kézbesítik azokat.

A kormányhivatalok az operatív törzs intézkedéseivel, javaslataival összhangban látják el feladataikat.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges). Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat.

szöveg forrása: kormanyablak.hu


Tájékoztató a 70. életévüket betöltött tiszakécskei lakosok védelméről

A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

A kialakult helyzetben Tiszakécske Város Önkormányzata mindent megtesz az idősek védelme érdekében.

Amennyiben Ön 70. életévét betöltött személy, és ellátásáról családtagjai, ismerősei nem tudnak gondoskodni, vagy tud a környezetében élő ilyen személyről, kérjük, jelezze az alábbi telefonszámokon 8.00-15.00 óra között:

06 20/235-2783; 06 76/441-355 165-ös mellék; 06 76/441-355 166-os mellék

Elektronikus úton akár családtagok vagy ismerősök által, gyorsan és biztonságosan az E- Önkormányzat Portálon keresztül a „segítségre szoruló idős bejelentése” elnevezésű űrlapon keresztül van lehetőség bejelentésre.

Önkormányzatunk minden, arra igényt tartó idős embernek segítséget szeretne nyújtani. Kérem, fogjunk össze, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül (hétfőtől péntekig meleg étkeztetés, bevásárlás, gyógyszerek felíratása, kiváltása).
Vigyázzunk együtt szeretteinkre, a körülöttünk élőkre!

Tiszakécske, 2020. március 18.

Tóth János polgármester
Tiszakécske Város Önkormányzata