„Tiszta udvar, rendes ház”- Tiszakécskén élni és oda visszatérni jó…

Tiszakécske Város Önkormányzatának felhívása:

Tiszakécske a napfény és a vizek városa. Településünk kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, amely nem csak az itt élők jólétét szolgálja. Hozzájárul ahhoz, hogy évről-évre egyre magasabb az ide látogató turisták, érdeklődők száma, valamint egyre többen kívánnak itt letelepedni. A város folyamatosan fejlődik, épül és szépül. Tiszakécske város vezetése a Városgondnoksággal együtt folyamatosan dolgozik azon, hogy a település természeti adottságai mellett megteremtsék az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt a rendezett, tiszta, vonzó környezetet, ahol élni és ahová visszatérni jó.

Ahogyan a mondás is tartja, „tiszta udvar, rendes ház”. A település legnagyobb vonzereje mi magunk vagyunk, az általunk kínált településkép, amely nem csupán a város vezetésének és az önkormányzat intézményeinek a feladata.

Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (V.09.) számú önkormányzati rendelete szabályozza a település ingatlantulajdonosainak, -kezelőinek, -használóinak –bérlőinek, valamint haszonélvezőinek magatartását. Kérünk mindenkit, hogy a fenti rendelet figyelembevételével, annak betartásával segítse a települést a fejlődésben. Kérjük az itt élőket, és az üdülőtulajdonosokat egyaránt, hogy tartsák rendben ingatlanjaikat, az ingatlanokhoz tartozó járdaszakaszokat, az ingatlanhoz tartozó csapadékvíz elevezető árkokat, az ingatlan és az útburkolat közötti zöld sávot, az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyesésével biztosítsák a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést.

Az Önkormányzat is igyekszik mindent megtenni annak érdekében, – nem csupán a jogszabályi előírások miatt – hogy a település teljes területén a közterületeket egyidőben, egyforma minőségben takarítsa, tartsa tisztán. Önöket is erre a jogkövető magatartásra kérjük, hiszen a környezet rendje és annak megtartása mindannyiunk számára fontos. A rendelet be nem tartása százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Ennek elkerülése érdekében, valamint környezetünk megóvása és élhetőbbé, szerethetőbbé tétele érdekében kérjük az együttműködésüket. Lakókörnyezetünk színvonala mindannyiunk felelőssége.

A város lakói, a településen élők és dolgozók mind tudják, a rend és tisztaság, a rendezett, vonzó környezet saját életünket szépíti meg.

Tegyünk együtt a jövőnkért!