Tájékoztató: szálláshely-minősítő dokumentum megküldéséről

A szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírások lényeges változása 2022. január
1. napjától, hogy szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható,
amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási
követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni
kívánják.

A teljes dokumentáció itt elérhető:
Tájékoztató a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum megküldéséről