Önkéntesek jelentkezését várjuk a Tiszakécskei Polgári Védelmi Szervezetbe

Tisztelt Tiszakécskei Polgárok!

Az elmúlt évek eseményei még fontosabbá tették az önkormányzatok azon kötelezettségét, miszerint minden település köteles kidolgozni egy tervet azokra az esetekre, amikor a hatósági erők segítsége már nem elég, vagy nem elérhető.

Ilyen esetek az országos vagy régiós természeti katasztrófák, esetleg háborús helyzet.

Amit a polgári védelmi szervezetről tudni kell:

Nyugodt és békés időkben ez a feladat mindössze adatváltozás esetén annak bejelentési kötelezettségével és időnként az Országos Katasztrófavédelem által tartott felkészítéseken való részvétellel jár.

Természeti katasztrófa esetén az a fontos, hogy a segítség (veszélyeztetettek elszállítása, védekezés előkészítése, esetleg megkezdése) a bajbajutottakhoz minél hamarabb megérkezzen. Egy-egy ilyen esetben akár a szakmai segítség megérkezéséig eltelt idő is életeket menthet.

Háborús helyzet esetén pedig a fegyveres szervezetek az ország határainak védelmét látják el elsődlegesen, így a településekre nagyobb felelősség hárul a helyi problémák kezelésére.

Településünkön hasonló helyzetekben már megmutatta a lakosság, hogy veszély esetén – aki teheti- erőt nem kímélve segít.

Bízunk abban, hogy a jogszabályban előírt, a település méretéhez és lakosság számának megfelelő létszámú csoport megalakítását önként vállalkozó, segíteni akaró lakosokkal meg tudjuk valósítani.

Az Alaptörvény szerint a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség előírható. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra és nőkre egyaránt, 18 éves koruktól a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárig terjed ki. Az ide vonatkozó törvény kimondja: polgári védelmi kötelezettség terheli azt az állampolgárt, aki nem élvez mentességet a polgári védelmi kötelezettség alól, illetve aki nem a munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti a polgári védelmi kötelezettségét.

A polgári védelmi feladat az emberi élet védelmét szolgálja, és az Alaptörvény katasztrófa esetén kötelezheti az állampolgárokat az ezirányú katasztrófavédelmi tevékenységben való részvételre. A polgári védelmi kötelezettség a magánszemélyek számára személyes kötelezettséget jelent, amelynek célja az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme. A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be. 

Várjuk Önkéntesek jelentkezését a Tiszakécskei Polgári Védelmi Szervezetbe.

Jelentkezni lehet személyesen a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal 20. sz. irodájában Bálintné Szabó Csilla vezető-tanácsosnál vagy telefonon a 06-76/542-026 (126-os mellék) számon, vagy e-mailben a szabo.csilla@tiszakecske.hu elérhetőségen.

Köszönjük az együttműködést!

Tóth János polgármester

DOK_20230822095628