Lomtalanítás

Tájékoztatom, hogy Tiszakécske városában a háztartási lomok elszállítására 2015. szeptember 21., és 2015. szeptember 25. közötti  időszakban kerül sor.

A lomtalanítás minden utcában a szemétszállítás napján kerül lebonyolításra. A lomokat kizárólag a szemétszállítás napját megelőző nap 16.00 órától a szemétszállítás napján 06.00 óráig lehet az ingatlan elé kihelyezni.

Az üdülőterületen a lomhulladék az ingatlanok elé 2015. szeptember 20-án (vasárnap) 16.00 órától 2015. szeptember 21-én 06.00 óráig helyezhető ki.

Kérem, hogy a lomokat, csak a meghatározott időpontban helyezzék ki. A kihelyezést a közterület ellenőr fokozottan fogja ellenőrizni. Az ettől eltérő időpontban történő kihelyezés eljárást von maga után.
A lomtalanítás keretében a lomhulladék, azaz olyan háztartási hulladék helyezhető ki, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Csak a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb holmik kerülnek összegyűjtésre és elszállításra.
A lomtalanításkor nem helyezhető ki és nem kerülnek elszállításra: települési szilárd hulladék, levágott fű, lombhulladék, gallyak, elektromos eszközök berendezések, vegyszerek és vegyszeres edények, ömlesztett hulladék, autógumi, építési törmelék, építési felújítási munkálatok során keletkezett hulladék, festékkel szennyezett tárgyak, olaj, olajjal vagy vegyszerekkel szennyezett tárgyak, föld és a veszélyes hulladékok stb.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben lomtalanítás körébe tartozó hulladékon kívül egyéb hulladék marad a közterületen, annak eltakarítása az ingatlanhasználó kötelessége.

Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítás zavartalan lebonyolítása, és a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében a szabályokat szíveskedjenek betartani.

Gombosné Dr. Lipka Klaudia
jegyző