Hirdetmény – Lakásrendelet véleményezése

Tisztelt Érdekképviseleti Szervezetek!

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéséről szóló rendeletének megalkotása előtt ki kell kérnie a bérlők és a bérbeadók településen működő Érdekképviseleti Szervezetének véleményét.

A rendelet-tervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.

A rendelet-tervezet szövege itt érhető el:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és el…

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményezési határidő: 2023. június 5.

A véleményeket az alábbi e-mail címre várjuk: polh@tiszakecske.hu