A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokról

Tiszakécske Város Képviselő-testülete 2016. XI. 24. napján megtartott ülésén döntött a 2017.évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok ügyében.  

Önkormányzatunk a 2016. évi költségvetésében a Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére  1 343 000 Ft-ot hagyott jóvá. Az előző években odaítélt „B” típusú pályázatokra összesen 100 000 Ft-ot kell fordítani, így a 2017. évi pályázatokra 10 hónapra összesen 1 243 000 Ft, havi  bontásban pedig 124 300 Ft került felosztásra. Összesen 34 db „A” típusú pályázat érkezett elektronikusan. Ebből 4 db „A” típusú pályázat érvénytelen, mivel a pályázatokat papír alapon nem nyújtották be az önkormányzathoz.  „B” típusú pályázat nem volt.
A támogatások összegét, valamint a kizárt pályázatokat – a pályázat kódjának feltüntetésével-  a tájékoztatómhoz mellékelt táblázat tartalmazza.

Tiszakécske, 2016. december 5.
Tóth János polgármester

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYE LETÖLTHETŐ ITT:
bursa-lista-hirdetotablara
bursa-kizart-palyazok-lista-hirdetotablara