Tájékoztató

A hatályos jogszabályok értelmében a szálláshely üzemeltető kötelezettsége, hogy a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal felé megküldje (További részletek a címre kattintva elérhetők!)

A szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírások lényeges változása 2022. január 1. napjától, hogy szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

A szálláshely-minősítési eljárás szabályai és szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre. Minden további fontos információ megtalálható az alábbi honlapon: https://www.szallashelyminosites.hu

A szálláshely-szolgáltatóknak be kell jelenteniük a tevékenységüket a jegyzőnek, engedélyezési eljárás változatlanul nincs. A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától, megelőzi azt. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum. A szálláshely-szolgáltató ezzel a nyilatkozattal együtt teszi meg bejelentését a jegyzőhöz. A jegyző a szálláshely-szolgáltatót a minősítő szervezet által megállapított minőségi fokozatnak megfelelően veszi nyilvántartásba.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, illetve üzemeltetőinek az első szálláshely – minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – regisztrálniuk kellett/kell:

– szállodának, panziónak 2021. december 31-ig,
– kempingnek, üdülőháztelepnek, közösségi szálláshelynek 2022. június 30-ig,
– magánszálláshelynek, egyéb szálláshelynek 2024. január 1-ig.

Kérjük, ellenőrizzék le, hogy a minősítés megtörtént-e már Önöknél és magát a dokumentumot továbbították-e a Jegyző (Adóiroda) felé, ugyanis a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyminősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul – 8 napon belül – köteles megküldeni a jegyzőnek.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett hatósági nyilvántartás ezentúl már a tevékenység minőségi fokozatba sorolását is tartalmazza, ehhez azonban szükséges a minősítő eljárás során kiállított dokumentum haladéktalan megküldése.

Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben foglaltak teljesítése a szálláshely-szolgáltató kötelezettsége.

A dokumentum elektronikus úton benyújtható az e-Papír szolgáltatás alkalmazásával:

https://epapir.gov.hu/

Címzett: TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus: Kereskedelmi ügyek

Amennyiben már rendelkezik érvényes minősítéssel, úgy szíveskedjenek azt e-Papír benyújtásával igazolni a rendelkezésükre álló minősítő dokumentummal.

Minden további fontos információ megtalálható az alábbi honlapon:

https://www.szallashelyminosites.hu/

Szíves közreműködését köszönjük!

Tiszakécske, 2023. december 8.