Befejeződött az Ókécskei csapadékcsatorna részleges fejlesztése

Tiszakécske Város Önkormányzata Európai Uniós támogatás felhasználásával csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztését valósította meg.  A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében készült el, az Ókécskei városrészben. A projekt összesen 353 millió forint költségből valósult meg, 260 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

Tiszakécske Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban valósította meg, a TOP-2.1.3-16 számú, „TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK” megnevezésű pályázati felhívás keretében támogatást kapott TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00063 számú, „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Tiszakécskén 2021” című pályázatát.

 

A műszaki átadás-átvétel lezárásával, a projekt megvalósult. A fejlesztés eredményeként Tiszakécske, Ókécskei városrészének még ellátatlan területeinek egy részén, csapadékvíz kezelési rendszere került kiépítésre. A városrészben rendszeresen alakulnak ki, kisebb időszakos elöntések a pályázatban szereplő köz- és magánterületeken. Bár havária helyzet még nem alakult ki, de annak érdekében, hogy a későbbi jelentősebb károkozások elkerülhetők legyenek, az Tiszakécske Város Önkormányzata a megvalósuló csapadékcsatorna rendszerrel kívánja megoldani a területen a csapadékvíz kezelését.

 

A projekt célja a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik, megvalósulásával elősegíti a vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakításához. A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 3171 méter. A fejlesztés keretében tározó létesítésére nem került sor. A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nem volt lehetőség, azonban ahol lehetett, földmedrű árok került kialakításra. A projekt keretében sor került, a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat helyreállítására is. A beruházás 2023. június 29-én valósult meg.

 

A projektről bővebb információt a www.tiszakecske.hu oldalon olvashatnak.

A csapadék-csatorna fejlesztési projekt kapcsán elkészült Csapadékvíz kisokos tájékoztató kiadványt itt tudják letölteni:
Csapadekviz_kisokos_2023 (1)

További információ kérhető:

Ádámné Ézsiás Nóra sajtóreferens

Elérhetőség telefon: +3676441355, email: ezsias.notra@tiszakecske.hu
Sajtokozlemeny_zárás