Tájékoztató lakossági barnakőszén mennyiség igény felmérésről

A Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Tájékoztató lakossági barnakőszén mennyiség igény felmérésről

 Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie az e célt szolgáló adatlapon, mely adatok az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége mázsában kifejezve.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval egyidőben elérhetővé tett „Adatszolgáltatás lakossági barnakőszén felméréshez”elnevezésű adatlap kitöltésével és a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal részére 2022. szeptember 29-én 16:00 óráig történő bejelentéssel segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését.

Az adatlap beszerezhető a https://www.tiszakecske.hu/tajekoztato-lakossagi-barnakoszen-mennyiseg-igeny-felmeresrol/ linken, valamint a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal 20. számú irodájában ügyfélfogadási időben. A kitöltött adatlap benyújtható Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett gyűjtő dobozba történő elhelyezéssel, valamint ügyfélfogadási időben 20-as irodában, továbbá elektronikus úton (e-papíron). Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2022. szeptember 29-ét követően beérkező adatlapokat az igény felméréshez nem tudjuk figyelembe venni.

A Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkárának, Dr. Dukai Miklósnak a tájékoztatása alapján a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium által meghatározott, lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatta szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tisztelettel kérem az érintett lakosságot, hogy adatszolgáltatásával segítse az igényfelmérést!

Kelt: Tiszakécske, 2022.szeptember 21.

Az adatlap letölthető innen:

Adatszolgáltatás lakossági barnakőszén felméréshez:
szénfelmérés_javított