Tiszakécske hulladékgazdálkodási közszolgáltatója:
Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
Ügyvezető: Lakatos Judit

Cégjegyzékszám: 03-09-126666
KÜJ: 103215004
KTJ: 102062989
Közszolgáltatási engedély időbeli hatálya: 2014. 03.26.-2019. 03. 26.
Az érintett település: Tiszakécske közigazgatási területe
OHÜ Nonprofit Kft. minősítése: B/I. minősítési osztály
Közszolgáltatási engedély kérelem benyújtásának ténye: az engedély kérelem 2014. február 15-én benyújtásra került.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés >>
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91.§ szerint a Tiszakécskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által megállapított közszolgáltatási díj 2014. december 31. napjáig>>
A hulladék szállítására alkalmas eszközök száma és kapacitása: 3 db gyűjtő-szállító tehergépjármű, 1 db 16 m3-es, 1 db 18 m3-es, 1 db 20 m3-es.

A hulladék fajtája, jellege, mennyisége:

Azonosító kód

Megnevezés

Jelleg

Mennyiség (t/év)

15

Csomagolási hulladék

 

 

1501

Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot

 

 

150101

Papír és karton csomagolási hulladék

Nem veszélyes

8

150102

Műanyag csomagolási hulladék

Nem veszélyes

20

150104

Fém csomagolási hulladékok

Nem veszélyes

3

150107

Üveg csomagolási hulladék

Nem veszélyes

30

20

Települpési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékokhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is

 

 

2001

Elkülönítetten gyűjtött hulladékfrakciók (kivéve a 1501)

 

 

200101

Papír és karton hulladék

Nem veszélyes

10

200139

Műanyagok hulladék

Nem veszélyes

3

2002

Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

 

 

200201

Biológiailag lebomló hulladékok

Nem veszélyes

250

200203

Egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladék

Nem veszélyes

280

2003

Egyéb települési hulladék

 

 

200301

Egyéb települési hulladék

Nem veszélyes

3040

200302

Piacokon keletkező hulladék

Nem veszélyes

25

200303

Úttisztításból származó hulladék

Nem veszélyes

100

200307

Lomhulladék

Nem veszélyes

120