Véleményezze a település rendezési tervét!

Tiszakécske város rendezési tervének dokumentumai letölthetők az Önkormányzat menüpont Letölthető dokumentumok/ Egyéb almenüpontok alatt: itt

Tisztelt Véleményező!

A 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban Eljr.) 38.§. (2)-ában kapott felhatalmazás alapján ezúton kérem, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6.§(1) és 6.§(3) biztosította feladatkörében eljárva a Tiszakécske Város Önkormányzata által elkészíttetett településrendezési tervet véleményezni szíveskedjen.

A vélemények leadására harminc nap áll a tiszakécskei lakosok rendelkezésére. A véleményeket a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájába várják az illetékesek.
Az Eljr. 38.§ (3)-(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel írásos véleményét e levél kézhezvételétől számított 30 napon belül szíveskedjék megküldeni levélben és a foepitesz@tiszakecske.hu email-címre word dokumentumban is.