Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Tiszakécske közigazgatási területén (belterületen, külterületen és zártkertben egyaránt) tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek ebenként kitölteni a „2021. évi Ebösszeírási Adatlap” nyomtatványt, és azt 2021. augusztus 31-ig a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalba eljuttatni személyesen az ott kihelyezett gyűjtőládákba történő bedobásával, vagy postai úton (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.), vagy elektronikusan (aláírva, beszkennelve) az ebnyilvantartas@tiszakecske.hu címre megküldve. Az „2021. évi Ebösszeírási Adatlap” beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.tiszakecske.hu oldalról is.

A 2021. évi ebösszeíráskor a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal nevében a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző

adatlap:
Tiszakécske_adatlap_ebösszeírás