TÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú határozatával döntött a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról.

A támogatás azon háztartások (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) részére igényelhető, melyek gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek.

 A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak igénybejelentésre. Az igénybejelentés igénybejelentő lap benyújtásával tehető meg.

Igénybejelentő lap letölthető innenIgénybejelentő lap
vagy személyesen átvehető a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal 6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. szám alatti épületének 4., 5., 6. és 7. irodájában, továbbá a 6060 Tiszakécske, Dr. Hanusz Béla utca 11. szám alatti épületének 4. és 5. irodájában, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainál.

A kitöltött és aláírt igénybejelentő lap benyújtható ügyfélfogadási időben (Hétfő: 8-12, 13-16; Kedd: 8-12; Csütörtök: 13-16; Péntek: 8-12 óráig) a Polgármesteri Hivatal fent megjelölt irodáiban.

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15. (hétfő) A határidő jogvesztő!

Önkormányzatunk feladata az igénybejelentések előszűrése, összesítése és továbbítása a Belügyminisztérium részére.
Az igénybejelentések jogosultságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni. Az érintett az ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozhatja, akadályozás esetén az igényjogosultság megszűnik. Amennyiben valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez.
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a megadott határidő után beérkezett igényeket nem áll módunkban befogadni, a határidő elmulasztása jogvesztő!

  Tiszakécske Város Önkormányzata