SZELEKTíV GYÜJTŐEDÉNYZET

SZELEKTíV GYÜJTŐEDÉNYZET

PÓT IDŐPONTOK

Tisztelt Tiszakécskei Lakosok!

Azon lakosok részére, akik még nem vették át s a szelektívhulladék gyűjtő edényzetet, pótidőpontok kerültek kijelölésre.

Edényzet kizárólag olyan lakóingatlan esetében igényelhető, ahol a tulajdonos természetes személy (magánszemély). Szelektív edényzet kizárólag lakóingatlan esetében igényelhető, üdülők, zártkerti ingatlanok esetében nem.

Minden lakóingatlan esetében 1 db edényzet igényelhető. Társasházak, több lakóegységgel rendelkező ingatlanok esetében minden lakóegység esetében jogosult a tulajdonos 1-1 db edényre.

A szelektív hulladékgyűjtő edény átvétele (csütörtök-péntek):

Időpont:

  1. január 5-6. 08.30-12.00 között,  2023.január 12-13. 08.30-12.00 között, 2023. január 19-20. 08.30-12.00 között, 2023. január 26-27. 08.30-12.00 között 

Hely:

6060 Tiszakécske, Fő út 32. (Városgondnokság épületében)

Az edényzet átvételére kizárólag az ingatlan tulajdonosa jogosult, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával.

A kiosztásra kerülő edényzetben kizárólag csomagolási hulladék gyűjthető!

Változás a zöldhulladék gyűjtésben

Az FBH Np. Kft. mint közszolgáltató, 2022. október hónaptól kizárólag a rendszeresített „zöldhulladék gyűjtő” zsákban veszi át a szállítótól a biológiai lebomló hulladékot, ezért kérjük, hogy csak ilyen zsákban, a „kukás” autó által üríthető kukában, vagy kötegelve szíveskedjenek kihelyezni a zöldhulladékot. Ettől eltérő esetben nem tudjuk a szállítást elvégezni. Zöldhulladék zsákot az FBH Np. Kft ügyfélszolgálatán, térítés ellenében lehet kérni. 6060 Tiszakécske, Fő út 32. Csütörtök 8-13.30 közötti időpontban.


Tisztelt Tiszakécskei Lakosok!

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás, melynek Tiszakécske Város Önkormányzata is tagja, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat keretében elnyert támogatásból, csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmas edényzetet vásárolt.

A Társulás a megvásárolt edényzeteket minden tiszakécskei, belterületi lakóingatlan esetében Használati Szerződésben foglalt feltételekkel, térítésmentesen biztosítja. Az edényzetek átvétele 2022. novemberben történik.

Edényzet kizárólag olyan lakóingatlan esetében igényelhető, ahol a tulajdonos természetes személy (magánszemély). Szelektív edényzet kizárólag lakóingatlan esetében igényelhető, üdülők, zártkerti ingatlanok esetében nem.

Minden lakóingatlan esetében 1 db edényzet igényelhető. Társasházak, több lakóegységgel rendelkező ingatlanok esetében minden lakóegység esetében jogosult a tulajdonos 1-1 db edényre.

A hulladékgyűjtő edény átvételekor szükséges MEGHATALMAZÁS INNEN LETÖLTHETŐ:
M E G H A T A L M A Z Á S

A szelektív hulladékgyűjtő edény átvétele:

Időpont:

2022 november 2-30

Hétfő:                                     15.30-18.00 között.

Kedd :                                    15.30-18.00 között.

Szerda:                       15.30-18.00 között.

Szombat:                    08.00-12.00 között.

Hely:

6060 Tiszakécske, Fő út 32. (Városgondnokság épületében)

Az edényzet átvételére kizárólag az ingatlan tulajdonosa jogosult, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával.

A kiosztásra kerülő edényzetben kizárólag csomagolási hulladék gyűjthető!

Változás a zöldhulladék gyűjtésben

Az FBH Np. Kft. mint közszolgáltató, 2022. október hónaptól kizárólag a rendszeresített „zöldhulladék gyűjtő” zsákban veszi át a szállítótól a biológiai lebomló hulladékot, ezért kérjük, hogy csak ilyen zsákban, a „kukás” autó által üríthető kukában, vagy kötegelve szíveskedjenek kihelyezni a zöldhulladékot. Ettől eltérő esetben nem tudjuk a szállítást elvégezni. Zöldhulladék zsákot az FBH Np. Kft ügyfélszolgálatán, térítés ellenében lehet kérni. 6060 Tiszakécske, Fő út 32. Csütörtök 8-13.30 közötti időpontban.