Pályázati felhívás – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetői munkakör betöltésére

Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ vezetője
(Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.) pályázatot hirdet
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetői munkakör betöltésére.

Munkakör megnevezése:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető ,
egyben a gyermekjóléti szolgálat családgondozói munkaköre

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Tiszakécske, Dr. Hanusz Béla u. 11

A munkakörbe tartozó feladatok:
A szociális igazgatásról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályokban megfogalmazott feladatok végrehajtása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• A 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben előírt felsőfokú képesítés
• Büntetlen előélet
• A szolgálat vezetésére vonatkozó pályázat, szakmai program
• Két év gyermekvédelmi területen eltöltött szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz, a pályázó szakmai életrajza.
• Diploma másolata
• Erkölcsi bizonyítvány
• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
• Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betöltésének időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 06.30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zombor Zoltánné Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ intézményvezetője nyújt a 76/540-198-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ (6060 Tiszakécske, Vörösmarty u.11.)
• Elektronikus úton Zombor Zoltánné intézményvezető részére az eszi@tiszakecske.hu E-mail címen
• Személyesen: Zombor Zoltánné intézményvezető, 6060 Tiszakécske, Vörösmarty u.11
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követően a pályázók értesítést kapnak személyes meghallgatásról, ezt követően az intézményvezető dönt a munkakör betöltésére alkalmas személyről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiíró fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 07. 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye.
• Tiszakécske Város Önkormányzata honlapja,
• Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ hirdető táblája
• KSZK honlap