Önkormányzati javaslat a Tiszabögöt elkerülő új 2-es számú főút nyomvonalával kapcsolatban

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 9. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 79/2015. (VII.09.) számú határozatával javasolja a tervező vállalatnak, hogy a döntés-előkészítő tanulmányban az alábbi változtatásokat vezesse át:

– Az út nyomvonala a 4623. számú közúttól indulva közelítse meg a vasúti pályatestet és haladjon azzal párhuzamosan a „Kása dűlőig”, majd onnan a régészeti védelem alatt álló Kunhalmot és az ott lévő tanyákat megkerülve térjen vissza a „Szőke tanyához vezető dűlőnél” lévő nyomvonalra.
– A „Geffer dűlőhöz” tervezett átkelés kerüljön át „Lakatos dűlőhöz” (ez az átkelő nagyobb forgalmú, több lakott tanya található.
– A „Kása dűlőhöz” tervezett átkelő kerüljön át a „Gyurkó dűlőhöz” (a Kása dűlőnek nincs vasúti átjárója, valamint a Gyurkó dűlő környezetében több a lakott tanya).
– Megvizsgálandó annak a lehetősége, hogy az eredeti koncepció szerint Tiszajenő felé is a vasút észak-nyugati oldalán haladjon az út egészen Tószegig (így kettővel kevesebb szintbeli vasúti keresztezés nehezítené a gyors haladást).

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János polgármester

Tóth János sk.
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia sk. jegyző

Kiadmány hiteléül:
Major Andrea
jegyzőkönyvvezető