Kötelező maszkviselés Tiszakécske közterületein

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelete Tiszakécske város kötelező maszkviselésre kijelölt közterületeiről és nyilvános helyeiről

Tiszakécske Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Tiszakécske város belterületén a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet szerint meghatározott módon kötelező maszkot viselni

a. a nevelési, oktatási intézmények, az egészségügyi intézmények, a gyógyszertárak, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzletek, a pénzintézetek, a posták, valamint dohányboltok bejáratától számított 20 méteren belül lévő közterületen, vagy nyilvános helyen, az ott történő várakozás időtartama alatt.

b. a 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 3. szám alatt található piac teljes területén,

c. tömegközlekedési eszközre történő várakozás során a várakozás céljára használt közterületen, vagy nyilvános helyen, és

d. a közterületen és nyilvános helyen lévő parkolók teljes területén.

  1. §

Ez a rendelet 2020. november 13-án lép hatályba, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Tiszakécske, 2020. november 12.

Tóth János                                                   Gombosné dr. Lipka Klaudia

polgármester                                                                     jegyző

 ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Tiszakécske, 2020. november 12.

                                                                                   Gombosné dr. Lipka Klaudia

                                                                                                       jegyző