Hirdetmény

Tiszakécske Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2019.(III.28.) számú, 64/2020. (VII.10.) és 76/2020. (VII.30.) számú határozatával döntött Tiszakécske településrendezési eszközei részleges felülvizsgálatának elindításáról. A 16/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelettel változtatási tilalmat rendelt el a a Holt-Tisza természetvédelmi hasznosításával és kezelésével összhangban lévő területhasználat megállapítása céljából a módosítás időtartamára. Az integrált településfejlesztési stratégiára a felülvizsgálat nem terjed ki, a települési arculati kézikönyv és településkép-védelmi rendelet a szükséges mértékig felülvizsgálatra kerül az összhang megteremtése érdekében.

A településfejlesztési, településrendezési és településképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szóló 11/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet értelmében a véleményező államigazgatási szervek megkeresésével egyidejűleg, azonos határidővel a település lakosságának véleményezési lehetőségét is biztosítani kell.

Az előzetes tájékoztató lakossági fórumon történő ismertetését a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) b) és c) pontjának megfelelően elektronikus úton folytatja le az önkormányzat.

A felülvizsgálat célja: A magasabb szintű jogszabályi változásokkal való jogharmonizáció és az új területrendezési tervekből következő (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. évi törvény (Trtv) és a közelmúltban jóváhagyott Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020.(VII.8.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve) szükséges módosítások átvezetése, valamint a helyi rendeletekkel (pl. településkép-védelmi rendelet) való összhang biztosítása. A felülvizsgálat keretében a melléklet szerinti 44 lakossági vagy önkormányzati változtatási igényt, szándékot is számba vesszük és a jóváhagyás óta bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások figyelembe vételével lehetőség szerint a tervbe beépítjük.

A felülvizsgálat fenti 44 helyszínre, a magasabb szintű területi tervek összhangjának megteremtése Tiszakécske teljes közigazgatási területére kiterjed.

A hatályos településrendezési eszközök, valamint jelen módosítási ügyek Tiszakécske város honlapján a következő linken érhetők el: https://www.tiszakecske.hu/tiszakecske-trt/

Tiszakécske, 2020. október 5.                     

Tisztelettel:               

Tóth János

polgármester

hirdetmény