Gazdálkodó szervezetek és intézmények hulladék regisztrációja

  1. március 1-jén elindult a hulladéktermelő gazdálkodó szervezetek és intézmények regisztrációja a MOHU Partner Portálon.
  2. július 1-jét követően a MOHU, mint Koncessziós Társaság végezheti a magyarországi települési szilárdhulladék gyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről is.

A 2012. évi CLXXXV. törvény azon intézményi és gazdálkodó szervezetek számára, amelyek hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek és azokat elkülönítetten gyűjtik kötelezően előírja, hogy a MOHU által üzemeltetett Partner Portálon regisztráljanak, valamint a szerződéskötéshez szükséges adatokat megadják.

A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozik a gazdálkodó szervezetek elkülönítetten gyűjtött települési hulladéka és valamennyi EPR-es hulladék, így különösen az alábbiak:

csomagolóanyagok (pl. papír, műanyag, fa, fém, üveg, veszélyes csomagolóanyagok stb),

elektomos és elektronikus berendezések,

elemek és akkumulátorok,

hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik,

gumiabroncs,

reklámhordozó és irodai papír,

használt sütőolaj,

biológiailag lebomló hulladék.

Az intézményi és gazdálkodó szervezetek által koncesszió alá tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését kizárólag a MOHU és annak szerződött intézményi szolgáltatója végezheti. Célunk egy jól nyomon követhető, következetes, egységes és kiszámítható rendszer felállítása Magyarország teljes területén.

A regisztráció menetével kapcsolatos tájékoztató itt érhető el. További felmerülő kérdésével kapcsolatban felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal írásban, valamint hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között telefonon is (+36 1 776 7770).

https://mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/gazdalkodo-szervezetek-es-intezmenyek-regisztracioja