Felhívás

Tisztelt ingatlan-tulajdonosok, használók!

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása ráirányította a figyelmet a csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek tisztán tartásának fontosságára.

Kérem Önt, hogy a károk megelőzése érdekében
végezze el az ingatlana előtti árok, elvezető csatorna és áteresz kitisztítását!

A fenti kötelezettséget az ingatlan-tulajdonos számára jogszabály írja elő, de ezen túlmenően közösségi érdekünk is, hiszen a tisztán tartott árkok és átereszek időben el tudják vezetni a csapadékot, így megelőzhető a pincék, udvarok elöntése, valamint a régebben épült házak falainak felázása.
Kérem, hogy a felhívásnak azon ingatlan-tulajdonosok is tegyenek eleget, akik az ingatlanjukat nem használják.
Igazi eredmény eléréséhez szükség van az együttműködésre.
Ezúton szeretném megköszönni azon ingatlan-tulajdonosok munkáját, akik a felhívásban foglaltaknak eleget tesznek, és a jövőben is elvégzik az előttük húzódó árok rendszeres tisztítását.

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző