Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról

Tisztelt Tulajdonosok/Bérlők!

Tájékoztatjuk a tisztelt tiszakécskei lakosokat, hogy az elkövetkező héten az O&GD Centrál Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.) megbízása alapján az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách u. 11-13.) területi szeizmikus méréseket fog végezni (Tiszakécske 2D projekt néven). A méréssel kizárólag külterületet érintünk, főleg mezőgazdasági szántóföldeket, művelésen kívüli területeket, gyepeket, erdős részeket és utakat. Az épületeket a mérések nem veszélyeztetik. A mérések célja a földfelszín alatti geológiai képződmények megismerése, közvetve szénhidrogén felhalmozódására alkalmas helyek keresése. A mérések első fázisaként földmérőink kitűzik, és karókkal ideiglenesen megjelölik a mérések helyeit. Ezen munkálatok a múlt hét folyamán már el is kezdődtek. Ezt követően munkásaink – november 10-től kezdődően – a földön rezgésérzékelő műszereket helyeznek el a karókkal kijelölt pontok mentén, amiután speciális gépjárművekkel (un. vibrátorokkal) az elhelyezett érzékelők mentén haladva elvégezzük a szükséges vibrációs méréseket. A mérések befejezése után a rezgésmérőket és a jelölőkarókat a területről elszállítjuk. Az eszközöket szállító gépjárművek és a vibrátorok mozgása taposási károkkal jár. Ezeket a bányakárokat a Bányatörvény előírásai alapján (1993. évi XLVIII. törvény 37.§) a kutatóvállalat megtéríti a földtulajdonosoknak/bérlőknek. A mérésekkel okozott károkat a vállalat kárszakértői a mérések befejezését követően felmérik és megtérítik. A kárfelmérés kárbejelentés alapján történik, amelyet a jelen kiértesítésben megnevezett kollégáinknál tehetnek meg. Ezúton kérjük a tisztelt tulajdonosokat, hogy az esetleges bérlőiket értesítsék a munkálatokról, mert a kártalanításra a föld használói a jogosultak. A kártalanítást végző felelős kutatásszervezőink Erdei József +36-20/573-5969, Lőrincz Gerely +3620/274-0241 telefonszámokon elérhetőek, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére az előkészítés, a kárfelmérés és a kártalanítás ügyében. Mivel mindkét fél kötelessége a károk enyhítése, kérjük, hogy a soron következő mezőgazdasági munkák végzésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot kutatásszervezőinkkel, hogy minél kevesebb akadályoztatással, károkozással végezhessük munkánkat.
A tervezett területi mérések Tiszakécske, Szentkirály, Kocsér, Jászkarajenő települések környezetére terjednek ki. A becsült időtartam: 2016. november 3. – 2016. november 15.

Megértő közreműködésüket ezúton is köszönjük.  
Budapest, 2016. november 08.       
Bartha Zoltán Projektvezető Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft