Ebösszeírás

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELHÍVÁS

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2018. évi ebösszeírás céljából kérem a Tiszakécske közigazgatási területén (belterületen, külterületen és zártkertben egyaránt) tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek – ebenként – kitölteni az „Ebösszeírási adatlap 2018” nyomtatványt, és azt 2018. június 30-ig a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalba postai úton visszajuttatni (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.), vagy elektronikusan (aláírva, beszkennelve) az ebnyilvantartas@tiszakecske.hu címre megküldeni, vagy személyesen a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal 7. számú irodába leadni.

Az „Ebösszeírás adatlap 2018” letölthető innen vagy kérhető a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában.

A 2018. évi ebösszeíráskor a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást írásban bejelenteni.
A Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal nevében a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a szíves együttműködésüket és segítőkészségüket előre is köszönöm!

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző

A bejelentő adatlap innen letölthető.