Augusztus 20.: Városi kitüntetettek

Az augusztus 20-i városi ünnepségen elismerések, kitüntető díjak, jutalmak átadására is sor került.

A képviselő-testület Tiszakécske Város Díszpolgára címet adományozta Lovas Lászlónak posztumusz.Lovas László alapító tagja volt 1991-ben a Tiszakécskei Honismereti Körnek, s 1994-től haláláig töltötte be az elnöki tisztséget. Lelkesített, szervezett, összefogta, összetartotta a közösséget. Mélyen érdekelte Tiszakécske és egész nemzetünk múltja, s igyekezett a múlt értékeit megmenteni a jövő számára. Tevékenységének szellemi és tárgyi eredményei valóban „díszére” váltak Tiszakécskének, általa könyvekkel, emlékművekkel, emléktáblákkal gazdagodott a város.

A képviselő-testület Közszolgálati Díjat adományozott Ézsiásné Varga Andreának.
Ézsiásné Varga Andrea Tiszakécskén született és él azóta is családjával. A középiskolai tanulmányainak befejezését követően 1997-ben helyezkedett el a Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalban, így első munkahelyeként, immáron 19. éve foglalkozik a város pénzügyeivel. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási osztályán – több munkaterület megismerését követően – 2009-ben megbízott osztályvezetői, majd 2012-ben osztályvezetői kinevezést kapott. Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal számos pályázatának pénzügyi lebonyolítását végezte.

A képviselő-testület Művészeti Díjat adományozott Csüllög Edinának.
Tiszakécskére kerülése óta aktív résztvevője városunk művészeti életének, rendkívüli odafigyeléssel vezeti a Tisza Folk Népzenei tábort, észrevette azokat az ifjú tehetségeket, akikkel komolyan foglalkozni kell, így jutott el a Kécskei Pacsirtákkal a Röpülj Páva elődöntőjéig. A fiatalokhoz való viszonya, ahogyan a gyermekeket a népzenére tanítja, példaértékű.

A képviselő-testület Közoktatási Díjat adományozott Siklósiné Balla Erzsébetnek.
Siklósiné Balla Erzsébet 1987-ben végezte el a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát magyar-történelem szakon. Pályakezdő tanárként a férje szülővárosában, Siófokon kezdte meg munkáját, majd 1989-ben jöttek haza és azóta folyamatosan a Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozatán tanít. Szakmailag jól felkészült, nevelési és kapcsolatteremtő stílusa kiemelkedő. Tehetséges tanítványai mese-, próza-, és versmondásból az iskolai, városi és térségi versenyeken élvonalban végeznek. Osztályfőnöki tevékenységében a gyermekek iránti szeretet és gondoskodás kellő szigorúsággal és következetességgel párosul. Nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, az egyéni fejlesztésre és az erkölcsi nevelésben is kiemelkedő munkát végez. A nyolcadik évfolyam végére osztályát nagyszerű közösséggé formálja. Az idei évben Az élet dolgai címmel írt darabját mutatták be nagy sikerrel a helyi színjátszók a tiszakécskei művelődési központ színháztermében.

A képviselő-testület Közművelődési Díjat adományozott Balog Ildikónak.
Balog Ildikó az Arany János Művelődési Központ meghatározó személyisége. 1994. április 1. óta dolgozik az intézményben. Élénk személyisége, temperamentuma hozzátartozik a ház hangulatához. Főbb feladatai közé tartozik a rendezvények szervezése, lebonyolítása és műsorvezetése. A több évtizede, nyaranta megrendezett képzőművészeti alkotótábor fő szervezője, oroszlánrészt vállal a lebonyolításban is. Minden évben nagy örömmel dolgozik kiállítások, bemutatók tervezésén és berendezésén, nemcsak Tiszakécskén, hanem más településeken is, így pl. a Kecskeméten évente megtartott Hírös Héten is öregbíti az általa megálmodott kiállítással, illetve helyi értékeinkkel városunk hírnevét. Az említett rendezvényen már két évben is vehetett át díjat, az általa berendezett stand színvonaláért. Először Bács-Kiskun megye nagydíját, majd a XVI. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület Különdíját kapta meg.

A képviselő-testület Sport Díjat adományozott Bús Dezsőnek.
A sport gyermekkora óta része az életének. Középiskolás évei alatt Nagykőrösön, majd 1974-től – 20 éven keresztül Tiszakécskén rúgta a labdát, osztálytól függetlenül a lehető legtöbbet kihozva magából, lelkesítve a többieket, mert Ő mindig maximumra törekedett. 1987-től a Költségvetési Üzemhez került a Városgondnokság vezetőjének. Kevesebb szabadideje maradt, de az „Öregfiúk” csapatban továbbra is focizott, szervezte a programokat, és nyertek rengeteg kupát sok éven át. 1989-től tevékeny tagja, egyik főszervezője lett a Lübbeckei Sportdelegációnak. Fontos volt számára, hogy a két város fiatal sportolói találkozzanak, legyen utánpótlás nem csak a foci, hanem a kézilabda terén is. Nagy energiával támogatta, szervezte a Lovasegyesület részvételét és a kapcsolat kiépítését a két város lovasai között. 2003-tól a kézilabdával is kapcsolatba került. A strandfoci mintájára szervezni kezdte a strandkézilabda-versenyeket.

A képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Díjat adományozott Dr. Pálinkás Julianna háziorvos, belgyógyász szakorvosnak. Dr. Pálinkás Julianna Tiszakécskén született. Általános iskoláit itthon végezte, majd Kecskeméten a Katona József Gimnáziumban érettségizett. 1988-ban doktorált a debreceni DOTE-n. Ezután közvetlen a szolnoki kórházban dolgozott, ahol belgyógyászati és intenzív aneszteziológus szakvizsgát szerzett. 2003-tól a mezőtúri kórházban dolgozott, 2005-től tiszakécskei háziorvos. Háziorvostanból is szakvizsgázott. Azóta folyamatosan itt dolgozik, de a belgyógyászati és intenzív- aneszteziológiai szakmát is gyakorolja Mezőtúron és Tiszakécskén. Munkáját nagy szorgalommal – empátiával és szigorral végzi. Folyamatosan továbbképzi magát mind a három szakmában.

A képviselő-testület Településfejlesztési Díjat adományozott Miskó Gábornak.
Miskó Gábor vállalkozóként és magánemberként is meghatározó egyéniség Tiszabög társadalmi, gazdasági életében, tevékenységét lokálpatrióta szemléletmód hatja át. Jelentős és folyamatos önzetlen segítséget nyújt Tiszabög település arculatának kialakításában, meghatározásában. Támogatja a fiatalok és a település lakosságának sportolását, gondoskodik a futballpálya és környezetének ápolásáról. Évtizedek óta aktív szervezője, résztvevője Tiszabög közösségi életének, a szüreti felvonulások fő támogatója. A közéleti munkát azzal is segíti, hogy az óbögi szavazókör elnöki teendőit évek óta ellátja. A Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány kuratóriumi tagjaként aktívan közreműködik a város közbiztonságában. A most megalakult Tiszakécskei Közösségi és Kulturális Egyesület alelnöke.

A képviselő-testület Tiszakécske Városért Díjat adományozott megosztva Eszes Bélának posztumusz és Eszes Bélánénak. Eszes Béla 1986-tól az ország egyik legkitűnőbb lovaskocsi-készítőjeként igényes kidolgozású mesterműveket állított elő. Az Eszes Hintó név alatt futó cég elsődleges szempontja mindenek előtt a minőség volt. Többek között luxushintókat készített (amelyek igazi bőr, vagy plüss kárpitot tartalmaztak és aranyozott tartozékokkal rendelkeztek). A tiszakécskei hintókészítő mesternél óriási volt a választék fogathajtó versenykocsi, hintó, lovashintó, lovasjármű, lovasszán, maratonkocsi vagy éppen pónikocsi tekintetében. Munkájával országosan, illetve világhírű elismertséget szerzett Tiszakécskének. Az általa készített versenykocsik megtalálhatók Anglia, Hollandia, Németország, USA, Ausztrália területén. Az AgroExpo kiállításon 1998-ban nagydíjat kapott a kiállított versenykocsijaival. Eszes Béla szakoktatóként is több éven keresztül tanított a tiszakécskei szakiskolában, így az itt tanuló diákok szakmai tudását alapozta meg. A hintókészítő mester felesége a kézműves hintókészítő munkáját nagy odaadással, segítőkészséggel támogatta. A vállalkozásban a lovas kocsik értékesítése során fontos szerepet töltött be, a vállalkozást egy emberként vitték. Feleségével együtt a Tiszakécskei Lovasegyesület 25 éves munkájában oroszlánrészt vállaltak. Egyéniségüknek is köszönhető, hogy a Lovasegyesület az elmúlt években a város, illetőleg a járás több helyi és térségi szintű rendezvényeinek szervezésében fontos szerepet töltött be.

Az ünnepségen címzetes igazgatói címet vehetett át Nyitrainé Mudris Gabriella.
A kitüntetést Tiszakécske Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete adományozta Nyitrainé Mudris Gabriella volt intézményvezetőnek, a közel két évtizeden keresztül végzett magas szakmai színvonalú és példaértékű vezetői munkájáért. Nyitrainé Mudris Gabriella kiemelkedő munkája számos esetben került elismerésre különböző rangos kitüntetéssel, díjjal:1998-ban Tiszakécske Város Közoktatási és Közművelődési Díját, 2006-ban Tiszakécske Városért Díjat, 2010. szeptemberében a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöki Elismerő Kitüntetését vette át. 2015-ben megkapta a Móricz Emlékérmet, 2016-ban a Pedagógusnap alkalmából a „Kiváló Pedagógus Kitüntetés” birtokosa lett.

Tóth János településünk polgármestere dicsérő oklevélben részesítette Várócziné Szabó Erzsébetet, aki kiváló szakmai munkájával 40 éven keresztül segítette a kisgyermekek harmonikus fejlődését, a gyermekek aktivitásának, kreativitásának, önállóságának alakulását Tiszakécskén. 2004. májusától 2013. augusztus 21-ig bölcsődei tagintézmény-vezetői feladatokat is ellátott a kisgyermeknevelői munka mellett.

Dicsérő oklevelet vehetett át László Imre, a Tiszakécskei Polgárőr Egyesület vezetője is. László Imre vezetésével Tiszakécskén 1990-ben megyei szinten a negyedikként, országos szinten tizenötödikként alakult meg az Egyesület, aminek a mai napig is a vezetője. A tiszakécskei egyesület országos szinten is elismert módon végzi bűnmegelőzési munkáját. 2015-ben megkapta az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől a Polgárőr Érdemérem Arany fokozatát.